Faktura Og Penger (1)

Strømsalg - fortsatt kontroversielt

Energi

Kraftselskapene får stadig kjeft. Nesten uansett hva de gjør. Og det oppleves stort sett som ufortjent for de som er i bransjen. I det siste har selskapene som selger strøm fått gjennomgå. Nå skjer det endringer.

Forbrukerrådet har i flere runder i høst og vinter vært svært skeptisk til kraftomsetternes produkter og tilbud. Ut i fra medieoppslag kunne det se ut til at bransjen besto av en flokk med kjeltringer. Det viste seg etter hvert at de aller fleste forholdt seg til alle lover og regler som gjelder for slikt salg, selv om det var enkelte unntak. Trolig som i alle andre bransjer, selv om det ikke er en unnskyldning for de som har gjort noe galt.

Ryddige energimedlemmer

Samfunnsbedriftenes medlemmer har vært tydelige på ønsket om ryddige og klare forhold. Det er vi glade for. Vi er opptatt av at våre medlemmer skal behandle sine kunder med respekt og ærlighet. Det er nødvendig for et godt omdømme.

Det er også i stor grad kundene som mer eller mindre direkte eier de selskapene som er medlemmer hos oss. Da er det både fornuftig og lønnsomt å behandle kundene godt. Vi har derfor stor tiltro til at våre medlemmer som selger strøm, vil fortsette å være selskap som vi kan være stolt av å ha som medlemmer.

Forbrukermyndighetene har i flere år forsøkt å lage en portal som skal gi kundene en lettfattelig og korrekt oversikt over alle tilbudene på markedet. Dette er ikke lett, nettopp fordi det er et marked. Aktørene forsøker derfor å lage noe unikt av noe som i utgangspunktet er helt likt.

strømpris.no skal fornyes

Portalen har gradvis endret seg i retning av mindre kampanjeprising og til mer forpliktende tilbud. Men verken kunder eller selskapene har vært særlig fornøyd med strømpris.no og måten den har fungert på.

Forbrukerrådet varsler nå at den vil bli kraftig oppgradert i løpet av relativt kort tid. De ønsker å løfte fram varige avtaler framfor lokketilbud/kampanjer. De kommer derfor til å legge spotavtaler med prisgaranti/minimum varighet på mer enn 1 år, øverst på tjenesten. Lenger ned på forsiden vil kunden  finne avtaler med varighet 6-12 mnd. Øvrige avtaler vil kun vises for de som graver dypere i systemet.

Trygg strømhandel lansert

Denne uken har også sertifiseringsordningen Trygg strømhandel blitt lansert. Ordningen er utarbeidet i et samarbeid mellom DNV-GL, EnergiNorge og Distriktsenergi. Den administreres av DNV-GL, som også godkjenner selskapene og håndterer det økonomiske. Ordningen er frivillig og åpen for alle kraftomsettere.

For deltakelse må de kunne dokumentere at de etterlever alle formelle regler og krav og litt forenklet sagt, at de i tillegg har gode interne rutiner for ryddig oppførsel i forbindelse med strømsalg. I og for seg ikke mer enn det alle burde ha på plass. Men ordningen kan forhåpentligvis fungere som motivasjon for de som trenger litt ekstra støtte når de gjelder å utarbeide gode interne rutiner. 

Ordningen er også tenkt som et tiltak for å imøtegå kritikken bransjen har fått den siste tiden. Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket var imidlertid svært klar i sine uttalelser etter introduksjonen av ordningen. Hun friskmelder verken markedet eller bransjen på bakgrunn av denne ordningen. Hun mener blant annet at det er problematisk at det fortsatt er mulig med avtaler basert på innkjøpspriser på strøm, og at kunden fortsatt kan bli lurt.

Alle må bidra til omdømmet

Samfunnsbedriftene mener kraftbransjen er viktig i Norge og at den er vesentlig for en god utvikling mot det elektriske fornybarsamfunnet. For at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb i den sammenheng er vi avhengig av et godt omdømme. Det fordrer at hele kraftbransjen bidrar, også kraftomsetterne.

Vi oppfordrer derfor alle omsetningsselskapene til å være med og heve omdømmet for bransjen gjennom ryddig salg og god kundebehandling, enten de sertifiserer seg eller ei.