Kristian Dahl Larsen 1
EFFEKTIV STRØMBRUK: Alle snakker om strømpriser, men ingen snakker om investeringer i kraftnettet. Vi må fordele strømforbruket til tider der nettet ikke belastes så mye. Det er smart for lommeboken til folk flest og bra for samfunnet, sier næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen i Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Jill Johannessen

Strømutfordringen «ingen» snakker om

Energi

Alle vil ha strøm i stua når vi trenger den – uten å betale det hvite ut av øyet. Og når en spesiell situasjon gjør strømmen dyr for folk flest, får kraftbransjen mye oppmerksomhet.

Debatten har handlet om alt fra mellomlandskabler og strømstøtte til behov for ny kraftproduksjon. Men ett tema har fått lite oppmerksomhet: Investeringer i kraftnettet vårt.

Med svært ulike strømpriser i nord og sør har flere tatt til orde for å investere i hovednettet, men få snakker om det lokale strømnettet. Og hvorfor sette søkelys på å investere i nettet som gir deg strøm i kontakten? Svaret er at det er gunstig både for deg som forbruker og samfunnet som sådan.

Utfordrende med samtidig strømbruk

Nettselskapene står overfor en utfordring: Stadig flere kunder trenger mer strøm på én gang. Flere effektkrevende apparater som elbiler, kobles til stikkontaktene.

Dette er en ønsket utvikling. Likevel blir det utfordrende når mange elbiler lades samtidig. En mulighet er å oppgradere kraftnettet for å håndtere noen øyeblikk med veldig høy bruk av strøm – såkalte «effekttopper».

Sagt på en annen måte: For å unngå at det blir «kø» i nettet noen få timer i året, bygger vi en bredere «vei». Om vi velger ikke å gjøre noe, kan nettet i verste fall overbelastes og kobles ut. Da får ingen strøm. Et utenkelig scenario i dagens Norge.

Dilemmaet er at det er dyrt å bygge strømnett. Kraftnettet er nemlig et spleiselag som vi forbrukere betaler for gjennom nettleien. Det lønner seg for oss alle å bruke nettet mer effektivt, istedenfor å bygge mer nett som skal tåle noen få timers belastning.

En løsning er derfor å fordele forbruket til tider der nettet ikke belastes så mye. Dette er åpenbart fornuftig. Og løsningen er bakgrunnen for en ny effektbasert nettleie som har vært planlagt lenge. Det er smart for lommeboken til folk flest og bra for samfunnet. Det gir motivasjon til å lade elbilen på tider av døgnet med mye ledig kapasitet i nettet.

Fleksibilitet

En annen mulig løsning går på lokal fleksibilitet. Tanken er at du kan få kompensasjon for å koble ut noe av ditt strømbehov på tidspunkt da nettkapasiteten er presset. Ordningen er lite brukt i dag. Men ny teknologi og økt elektrifisering kan gjøre det mer aktuelt i fremtiden.

Utfordringene er der, og det kommer stadig flere løsninger som bør få rom i debatten.

Samfunnsbedriftenes energimedlemmer har et viktig samfunnsoppdrag: De skal levere strøm til deg når du trenger den. Det handler om å sikre en god flyt i strømnettet så kraften kommer fram, til lavest mulig pris. Derfor må vi få på plass en nettleie som flater ut forbruket i nettet.

En dugnad som begrenser «toppene» i lokalnettet, minker behovet for å investere. Og da trenger vi ikke betale mer enn nødvendig for å få strømmen fraktet trygt hjem i stua eller til arbeidsplassene rundt omkring i landet.

(Kronikken er tidligere publisert i Kommunal Rapport)