Storheil 150528 0059 46 HDR.T55c25035.M800.Xi4ywbkon
Foto: NVE
SV fremmer forslag i Stortinget om utjevning av nettleien

SV har lyttet til Samfunnsbedriftene - foreslår rettferdig og brukerfinansiert nettleie

Energi

Etter møte med Samfunnsbedriftene har SV har lagt frem et forslag på Stortinget om at nettleien skal være mer rettferdig. Og de foreslår primært å innføre en lav rettferdighetsavgift på nettleien for å finansiere en utjevning, i tråd med våre innspill. 

Den politiske prosessen for å jevne ut nettleien begynner å bli svært lang og Samfunnsbedriftene har ved en rekke anledninger argumentert for en enkel og sosialt rettferdig utjevningsordning. I dialog med SV har vi nylig understreket vårt syn på at en slik ordning bør brukefinansieres gjennom en lavt påslag på nettleien via el-avgiften.

SV foreslår konkret en årlig pott på om lag 700 millioner kroner for å sikre en slik rettferdig utjevning av nettleien. Det kan ifølge forslaget deres gjøres på to måter, enten ved å innføre en lav rettferdighetsavgift på nettleien, om lag 1-1,5 øre/kWh, liknende Enova-avgiften, eller ved å innføre en flat avgift på om lag 180 kroner per husstand i året. SV mener som Samfunnsbedriftene at en avgift som reflekterer forbruket er mest rettferdig.

Samfunnsbedriftene mener SVs forslag er fornuftig og har stor tro på at Stortinget vil støtte dette. Den eksisterende praksis med årlige tilskudd til utjevning av nettleien over statsbudsjettet, som både har blitt redusert betydelig og kommet og gått gjennom de siste to stortingsperiodene kan nå erstattes med en forutsigbar og rettferdig ordning.