Utenlandskabler gir milliardbesparelser i nettleie

Energi

Statnetts inntekter fra utenlandskabler har ført til 2.5 milliarder i redusert nettleie de siste 11 årene.

Mellom 2006 og 2016 har flaskehalsinntekter fra Statnetts utenlandskabler medført en årlig nettleie-reduksjon på 224 millioner kroner for forbrukerne. Dette viser tall fra Statnett.

«Størrelsen på flaksehalsinntektene varierer fra år til år; fra 120 millioner kroner i 2006 til om lag 950 millioner kroner i 2015», skriver olje- og energiminister Terje Søviknes i et svar på en forespørsel fra APs stortingsrepresentant Terje Aasland.

Aasland stilte spørsmål om inntektene fra utenlandskablene i forbindelse med den pågående debatten om hvorvidt andre selskap enn Statnett skal tillates å eie og drifte slike forbindelser.

KS Bedrift Energi mener det ikke bør åpnes for at andre enn Statnett får eie og drifte utenlandsforbindelser.

«Tallene fra Statnett belyser to forhold: for det første at det har vært fornuftig av Norge å anlegge utenlandskabler, ettersom nettleien som belastes forbrukerne – også industrien – reduseres. For det andre mener vi at milliardverdiene som generes fortsatt må tilfalle fellesskapet gjennom redusert nettleie. Dette taler for at det er uklokt å åpne for at andre enn Statnett får eie og drifte slike kabler», påpeker Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.