Jonas Gahr Støre Foto Arbeiderpartiet For Nett
Ap-leder Jonas Gahr Støre under et tidligere intervju. Ap har nå tatt inn en formulering i sitt program om å "innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet". (Foto: Arbeiderpartiet)
Ap vedtok utjevning av nettleien

Utjevnet nettleie blir en realitet

Energi

Avgjørende vedtak om utjevning av nettleien ble fattet den 17. april. Arbeiderpartiet har på landsmøtet bestemt seg for at de ønsker en egen ordning for utjevning av nettleien.

Arbeiderpartiet har tatt inn følgende formulering i programmet (red16) sitt: Innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet.

Ordlyden er ikke konkret når det gjelder utforming eller omfang, men utifra tidligere utspill fra sentrale energipolitikere i Arbeiderpartiet forventer Samfunnsbedriftene noe helt annet enn dagens beskjedne støtte over statsbudsjettet. 

Samfunnsbedriftene fornøyd med gjennomslag

Samfunnsbedriftene har lenge hatt tariffutjevning som en av våre viktigste saker og vi har gjentatt ganger tatt opp dette både med Arbeiderpartiet og andre partier. Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for denne saken og med dagens vedtak. 

- Vi har nasjonale mål om et fornybart og et stadig mer elektrifisert Norge for årene som kommer. Da må vi ha løsninger som legger til rette for ny kraftproduksjon i hele landet uten at kraftkundene i disse områdene må bære en urimelig andel av kostnadene.

- Sluttresultatet må ikke nødvendigvis være en lik nettleie for alle. Men kostnadene for kundene bør være på et akseptabelt og rettferdig nivå i hele Norge.

Stortinget bestilte modeller for utjevning

Tariffutjevning har vært et hett tema i flere år. Det var flertall på Stortinget for en ny ordning i 2018, med Krf på vippen som en del av flertallet. I mars det året ble regjeringen bedt om å utrede alternative modeller for utjevning av nettleie og komme med en sak om dette samme høst. Utredningen kom først påfølgende høst, og innen noe skulle vedtas, var Krf en del av regjeringen.

Siden har det vært mest diskusjon og symbolpolitikk. Men i vinter har debatten tatt seg opp og med dagens vedtak ligger det an til et solid flertall på Stortinget etter valget til høsten, for en ny utjevningsordning. 

Ordning må bli robust og langsiktig

Samfunnsbedriftene er opptatt av at vi på en robust og langsiktig måte og uten årlige budsjettavklaringer i Stortinget, sikrer en betydelig utjevning av nettleien. Fra vår side er vi åpne for ulike ordninger og modeller, så lenge dette målet blir nådd.

Her kan du lese Samfunnsbedriftenes høringssvar fra siste store behandling av saken.