Kraftledninger For Nett Nett (1)
I forslaget til stasbudsjett 2012 har Samfunnsbedriftene fått gjennomslag for at det blir en utjevning av nettleien på strøm mellom kunder i ulike deler av landet. (Foto: iStock)
Forslag til statsbudsjettet 2021:

Utjevning av nettleie tilbake i statsbudsjettet

Energi

Samfunnsbedriftene har fått gjennomslag for at det blir en utjevning av nettleien på strøm mellom kunder i ulike deler av landet. Men utjevningsbeløpet på 20 millioner kroner over statsbudsjettet er skuffende lavt og ordningen som foreslås er svært uforutsigbar. 

- Hver krone teller, og nettopp derfor ønsker vi ikke å kritisere en ordning der det faktisk legges inn penger i statsbudsjettet, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

- Vi velger derfor å se på dette som et første steg i riktig retning, men påpeker samtidig at det er et betydelig behov for ytterligere midler gjennom en ny ordning som ikke er avhengig av årlige budsjettvurderinger, legger hun til.

Samfunnsbedriftene har i høringsinnspill pekt på en fast andel av elavgiften som et godt alternativ til en slik ordning.

Stortinget bestilte utjevningsforslag

Etter flere år med en reell utfasing av utjevningsstøtten anmodet Stortinget i 2018 regjeringen om å komme med et eget forslag til utjevning av nettleien. Regjeringen har nå svart på dette, og dagens forslag innebærer en gjeninnføring av en utjevningsordning over statsbudsjettet, som har stått i 0 kroner de siste to årene.

På det meste var denne ordningen på 120 millioner kroner, så behovet er langt større enn det som nå forslås. Samfunnsbedriftene mener regjeringen burde svart på Stortingets anmodning med sterkere virkemidler enn dette.

Ordningen må stå seg over tid

Utjevningsordningen over statsbudsjettet er en årlig budsjettpost som gir midler til direkte reduksjon i nettleien til kunder i områder med krevende geografiske forutsetninger og derfor høye kostnader til overføring av strøm.

Samfunnsbedriftene har anført at regjeringen bør legge opp til en mer stabil, forutsigbar og brukerfinansiert ordning i stedet for poster som justeres årlig over statsbudsjettet. Dette kan for eksempel innebære at en andel av elavgiften brukes til reduksjon av nettleien i relevante områder. Saken vil bli fulgt opp videre i budsjettbehandlingen.

Vi følger saken videre i budsjettbehandlingen.