Kraftledninger05.jpg
Vi kan oppnå en mer rettferdig nettleie:

Utredningsrapport om lik nettleie

Energi