Krediter Thisisengineering Raeng Unsplash
Samfunnsbedriftene inviterer til tre webinarer der vi retter søkelyset mot hvordan vi kan bidra til mer mangfold i virksomhetene. (Foto: ThisisEngineering RAEng - Unsplash).
Mangfold i samfunnsbedriftene

- Vi har en jobb å gjøre

Energi

Det store bildet er at energibedriftene har skjev kjønnsfordeling og få med flerkulturell bakgrunn. Det bør bransjen gjøre noe med.

En undersøkelse gjennomført av Samfunnsbedriftene, der nærmere 200 medlemsbedrifter har svart, viser at 30 prosent av medlemsbedriftene har ledergrupper som utelukkende består av menn. Samtidig har 10 prosent av medlemmene kun kvinner i toppledelsen. 

Energibedriftene er ikke et unntak da vi også her ser en skjev kjønnsrepresentasjon både i arbeidsstyrken generelt og i ledelsen spesielt. tillegg ser vi at få av energibedriftene har ansatte med flerkulturell bakgrunn, under 30 prosent.

Litt flere har ansatte på ulike tiltak, med lønnstilskudd eller i arbeidsforberedende tiltak. 

Lite mangfold  

Energisektoren har en jobb å gjøre for å sikre et større mangfold i bedriftene. Dette er også tatt tak i fra olje- og energiminister Tina Bru som etterlyser flere kvinner i ledende posisjoner. Våre energimedlemmer påpeker at dette også er en langsiktig jobb.

Nesten 80 prosent svarer at de sliter med rekrutteringen, da få kvinner tar utradisjonelle fagutdanninger. Ett av våre medlemmer svarer at utdanningsvalgene allerede i 10. klassen er med på å hindre flere kvinner i energisektoren. 

- Energisektoren har helt klart en utfordring, men mange år i bransjen har også gitt meg tro på at dette kan vi løse gjennom felles og målrettet innsats fra bedrifter, bransjen og myndighetene, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

- Vi kan tilrettelegge for mangfold allerede på utdanningsstadiet, sette rekrutteringsmål ut over komfortsonen, jobbe med bedriftskultur og følge individuelt opp ansatte slik at disse vil og kan bruke sin kompetanse i nye og utfordrende posisjoner, fortsetter hun.

Bevisst rekruttering 

Energibedriftene svarer at de er bevisste når de skal rekruttere nye ansatte, men bare halvparten av bedriftene har fastsatt mål for mangfold, herunder kjønnsbalanse.  

- I Samfunnbedriftene kan vi bistå med mål og oppfølging av mangfold bedriften, påpeker Bjelland. 

- Når vi ser tallene, er det svært positivt at 70 prosent ser behovet for å arbeide med mangfoldEt steg kan være å melde seg på webinarserien til Samfunnsbedriften, legger hun til.

Webinarserie om mangfold

Samfunnsbedriftene inviterer til tre webinarer der vi retter søkelyset mot hvordan vi kan bidra til mer mangfold i virksomhetene. Det blir en webinarserie delt opp i tre runder, hver på en og en halv time, med viktige tema for likestilling og mangfold.

Du får høre Idar Kreutzer, Loveleen Brenna og Rune Bjerke snakke om hvordan mangfold kan styrke din bedrift. Oppstart er 1. desember.

Bli med og vær en bidragsyter til positiv endring i din egen virksomhet.

Les mer om webserien og meld deg på