Foto: NTB Kommunikasjon:Statsministerens Kontor
NY REGJERING: Forslaget til statsbudsjett for 2022 var det siste Erna Solberg (H) leverte som statsminister. Nå skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og hans regjering gjøre endringer i budsjettet i tråd med hovedlinjene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har trukket opp i Hurdalsplattformen. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Alt om statsbudsjettet 2022

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Her finner du informasjon om Samfunnsbedriftenes arbeid med statsbudsjettet for 2022.

I løpet av desember skal statsbudsjettet for 2022 være klart. Før den tid skal det gjennomføres både forhandlinger, høringer og behandling i Stortinget.

Samfunnsbedriftene deltar aktivt i prosessen for å sikre at våre medlemmers interesser blir hørt i budsjettprosessen.

På denne siden legger vi ut informasjon om det vi foretar oss.

Reaksjoner på budsjettforliket mellom regjeringen og SV:

Kronikker og innlegg om budsjettet:

Reaksjoner på Støre-regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet

Reaksjoner på Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett

Høringer i Stortinget

Administrerende direktør Øivind Brevik la frem Samfunnsbedriftenes innspill til finanskomiteen:

Forhandlingsdirektør Barbro Noss la frem Samfunnsbedriftenes innspill til arbeids- og sosialkomiteen:

Direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs la frem innspill til næringskomiteen:

Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi la frem innspill til energi- og miljøkomiteen:

Direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs la frem innspill til energi- og miljøkomiteen:

Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi la frem innspill til transport- og kommunikasjonskomiteen:

Direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner la frem innspill til transport- og kommunikasjonskomiteen:

Og Gammelsæter fikk også direkte spørsmål om barrierene for å flytte godstransport fra vei til sjø av komiteleder Erling Sande (Sp):

Direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs la frem innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen:

Direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning la frem innspill til justiskomiteen: