Anna Ljunggren
ARBEIDSLIV: Bærekraftsbegrepet omfatter det meste av det vi holder på med, sier direktør for samfunnskontakt Anna Ljunggren i Samfunnsbedriftene. Foto: Jill Johannessen
Stortingsmelding om bærekraftsmålene:

– Bærekraft er mer enn klima og miljø

Avfall | Andre bransjer

– Bærekraftsmålene handler om langt mer enn klima og miljø. Som arbeidsgiverorganisasjon har vi like mye fokus på anstendig arbeidsliv og sosial ulikhet, sier Anna Ljunggren i Samfunnsbedriftene.

Ljunggren er direktør for samfunnskontakt, og har den siste tiden jobbet mye med Samfunnsbedriftenes høringssvar til stortingsmeldingen om bærekraft.

Les også: – Må investere for å nå bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål har i flere år vært både en inspirasjon og en rettesnor for alt vi foretar oss i Samfunnsbedriftene. Og nettopp det er poenget – bærekraft rommer faktisk det meste vi holder på med, sier hun.  

Sosiale og økonomiske mål

– Hvis man studerer FNs 17 bærekraftsmål og de 169 delmålene, vil man raskt  se at de handler om mye mer enn klima og miljø. De sosiale og økonomiske målene er vel så viktige for oss, sier Ljunggren.  

– Som arbeidsgiverorganisasjon forvalter vi tariffavtaler for alle våre medlemmer. Det bidrar for eksempel til bærekraftsmål nummer åtte, som handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

I tillegg har Ljunggren vært pådriver for nettverket "Kvinner i samfunnsbedriftene" som skal bidra til at flere kvinner søker seg til lederposisjoner i medlemsbedriftene.

– Dermed er vi over i bærekraftsmål nummer fem som handler om likestilling mellom kjønnene. 

Bredde blant medlemmene

Medlemmene i Samfunnsbedriftene har også en rekke av bærekraftsmålene som utgangspunkt for sin kjernevirksomhet.

– Energiselskapene sikrer ren energi til alle (bærekraftsmål 7), avfallsselskapene jobber med ansvarlig forbruk og produksjon (12), vann- og avløpsselskapene sikrer rent vann og sanitærforhold (6), og opplæringskontorer bidrar til god utdanning (4). Slik kunne jeg holdt på gjennom nesten alle de 17 målene, sier Ljunggren.

Hun mener medlemmene i stor grad kan bidra til det overordnede bærekraftsmålet, nemlig en bærekraftig utvikling som ivaretar behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov.

Internt og eksternt

Samfunnsbedriftene startet det nye året med å opprette en egen stilling som bærekraftsansvarlig. 

– Det gjør vi for å sikre en bredere og mer helhetlig tilnærming til bærekraftsbegrepet og FNs bærekraftsmål. For oss har dette både et internt og et eksternt perspektiv. På den ene siden ønsker vi at Samfunnsbedriftene som organisasjon skal være mest mulig bærekraftig. På den andre siden ønsker vi å påvirke medlemmene til å ta mer bærekraftige valg, sier Ljunggren.

Les også: Økt satsing på bærekraft

Samfunnsbedriftene har også meldt seg inn i UN Global Compact. Det er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 12.000 bedrifter i 160 land er medlemmer. I dag finnes det lokale UN Global Compact-nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert i Norge.

Klima fortsatt viktig

Selv om Ljunggren understreker at bærekraft handler om mye mer enn klima og miljø, er det nok slik at mye vil handle om nettopp dette.

– Klimaendringene er kanskje den største utfordringen vi står overfor, og mange av de 17 hovedmålene har delmål som handler om nettopp klima. Men dette er et samspill – vi klarer nok ikke løse klimautfordringene hvis vi ikke adresserer de andre bærekraftsmålene. Mål om å utrydde sult og fattigdom, og leve i fred og rettferdighet er ofte en forutsetning for en samlet innsats for å stoppe klimaendringene, sier Ljunggren.