Det digitale brannvesen

Brann og redning

Digitalisering gir brann- og redningstjenesten nye muligheter til å levere bedre og billigere tjenester.

Bruk av ny teknologi preger de fleste bransjer - også de som skal sørge for vår sikkerhet. 

Ferske tall fra SSB viser at 74 prosent av norske kommuner har en digitaliseringsstrategi, mens halvparten er involvert i en eller annen form for robotisering. 

I Mosseregionen interkommunale brann og redning har de i flere år brukt droner og andre digitale hjelpemidler for å drive mer effektivt - og gi økt trygghet for innbyggerne.