IMG_2355.jpg
FYLKESSTYREREPRESENTANTER: 15 av KS Bedrifts 20 representanter i fylkesstyrene i KS deltok onsdag på en samling i Oslo. Her er det forhandlingsdirektør Barbro Noss som gir et overblikk over de ulike tariffavtalene som gjelder for medlemsbedriftene.
KS Bedrift er representert i alle fylkesstyrene i KS:

– Bruk fylkesstyrene!

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Våre medlemmer kan få satt sine saker på dagsorden gjennom fylkesstyrene i KS, sier styreleder Per Arne Kaarstad i KS Bedrift.

KS Bedrift har én fast plass og ett varamedlem i hvert av de ti fylkesstyrene i KS. Disse styrene består av 8-15 medlemmer, hvor de andre medlemmene er politikere – og da gjerne ordfører eller varaordfører.

Onsdag arrangerte KS Bedrift en samling for sine medlemmer som skal inn i de nye fylkesstyrene fra 1. januar.

Ivaretar bedriftenes interesser

– Vi ønsker å gi dem større forståelse for hvordan KS Bedrift jobber, og hva vi kan gjøre for dem. Det er også viktig at de blir bedre kjent med hverandre og kan utveksle erfaringer, sier styreleder Per Arne Kaarstad i KS Bedrift.

Han mener det er viktig å ivareta de kommunalt eide bedriftenes interesser i diskusjonene i fylkesstyrene.

– I fylkesstyrene i KS møter bedriftsrepresentantene sine eiere. Der kan de øke forståelsen for bedriftenes betydning for lokalsamfunnene. De får mulighet til å fortelle om bedriftenes behov, og kan signalisere hvilke konsekvenser ulike tiltak har for bedriftene før det tas beslutninger, sier Kaarstad.

– I tillegg kan de sette viktige saker for bedriftene på dagsorden i fylkesstyrene. Derfor oppfordrer vi medlemmer av KS Bedrift til å bruke sine fylkesrepresentanter for å bli hørt i KS.

Mangfold

Også administrerende direktør Øivind Brevik i KS Bedrift legger vekt på at dette er en viktig arena for å få frem bedriftenes synspunkter.

– Derfor er vi også godt fornøyde med mangfoldet blant våre representanter i fylkesstyrene. Vi har representanter fra både små og store bedrifter, og dekker over åtte ulike bransjer (avfall, energi, havn, brann og redning, kompetanse, næring/eiendom, økonomi/revisjon, vann/avløp). Vi har også jobbet med kjønnsbalansen, og blant 20 medlemmer og varamedlemmer er det ni kvinner, sier Brevik. 

Han forteller at de fleste representantene er valgt fram til 2022.

– Men om det er andre medlemmer som har et ønske om å ha et slikt verv, så tar KS bedrift gjerne imot tips og ønsker til nye kandidater, sier Brevik.