Kvinner og menn har ikke ulik lederstil - for nett.jpg
Anne Grethe Solberg (Foto: Jill Johannessen)
Kvinner i samfunnsbedriftene:

Menn og kvinner har ikke ulik lederstil

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Lederstil kan være uavhengig av biologisk kjønn. Menn og kvinner praktiserer ikke forskjellige typer ledelse, sa forsker og foredragsholder Anne Grethe Solberg da hun snakket til 50 kvinner i KS Bedrifts nettverkssatsing "Kvinner i samfunnsbedriftene".

Solbergs foredrag utfordret ideen om at kjønnsmangfold i organisasjoner automatisk leder til økt effektivitet, kreativitet og lønnsomhet, et av hovedargumentene som Norges styrekvotering hviler på.

– Dette skjer ikke bare fordi man har både kvinner og menn i et styre eller i en gruppe, slo Solberg fast.

Ny kultur

– Skal man dra nytte av de påståtte kjønnsforskjellene, må man lage en ny type kultur som aksepterer at folk er forskjellige – uavhengig av biologisk kjønn. Man må dyrke frem forskjelligheten.

Hun viste til flere tiltak for å få en bedre kjønnsbalanse. Blant disse var at toppledergruppen anerkjenner manglende kjønnsbalanse som et problem, at bedriften ser kvinner som individer og ikke som en gruppe samt at det kreves det samme av kvinner og menn.

Tidligere kirurg Marie Louise Sunde støttet seg på annen forskning som viser at økt kjønnsmangfold leder til høyere produktivitet. Hun viste til rangeringssystemet EqualityCheck som hun selv hadde utviklet sammen med Isabelle Rignes. Her kan ansatte vurdere nåværende og tidligere arbeidsplasser, blant annet ved å si om det er mulig å kombinere familie og jobb.

Sunde ble inspirert til å gjøre en forskjell da hun hørte Emma Watsons tale i FN der hun sa "If not now - when? If not me - then who?".

Neste og siste samling i Kvinner i samfunnsbedriftene er 10.-11. mars.