Stortinget For Nett
Den avtroppende Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt frem den 12. oktober 2021.
Forslag til statsbudsjett 2022

Dette betyr statsbudsjettet 2022 for din bransje

Andre bransjer | Brann og redning

Den avtroppende regjeringen la 12. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Vi har sett på hva dette kan innebære for din bedrift. Scroll ned for å finne din bransje.

- Kompetanseheving i arbeidslivet er viktig for å skape bærekraftige lokalsamfunn, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene. - Vi hører også at Erna trekker frem kunnskap og kompetanse som noe av det viktigste i budsjettet.

- Den nye regjeringen må ta tre grep fremover: Lærlingetilskuddet må økes, ordningen med lønnstilskuddet må brukes mer og vi må sikre at enda flere fullfører videregående opplæring. Les mer

- Les også: Dette betyr regjeringserklæringen for din bransje

Avfall og ressurs

Det er fremdeles ikke penger til nødvendige anlegg for å nå gjenvinningsmålene, mener direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. I tillegg resirkulerer regjeringen den lite effektive forbrenningsavgiften.

Det er omfattende krav som nå stilles til utsortering og materialgjenvinning som vil kreve store investeringer i infrastruktur og nye løsninger. Samfunnsbedriftene mener at finansiering må gjøres tilgjengelig for alle som bidrar til den sirkulære økonomien, uavhengig av om man opererer i det offentlige eller private markedet. Les mer

Norske Havner

- I en tid hvor man må tenke nytt om transport, er budsjettforslaget dessverre et hvileskjær i krafttaket for å legge til rette for den grønne omstillingen av næringslivet, løse klimautfordringen og ivareta naturmangfoldet, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

- Budsjettforslag viderefører den negative trenden hvor investeringer i ny asfalt fremstår som den viktigste løsningen for imøtekomme fremtidens transportutfordringer. Mens de grønne kollektive løsningene for tungtransporten blir liggende igjen i verktøykassa, fortsetter Gammelsæter. Les mer

Energi

Elavgiften foreslås redusert med 1,5 ø/kWh. Dette er et lite skritt på veien. Men da elavgiften er historisk høy, bør satsen reduseres betydelig. Det foreslås å øke utjevningsordningen for nettleie med 20 millioner kroner. Men beløpet må økes til minst 300-500 millioner kroner, gjennom en stabil og brukerfinansiert ordning. 

Regjeringen har delvis lyttet til kraftbransjen og innfører en avgift på produsert volum vindkraft, og ikke installert effekt. Likevel blir det feil. En naturressursskatt og en miljøavgift ville kompensere berørte kommuner for naturinngrep, og samtidig gi aktørene et forutsigbart rammeverk. Les mer