Stortinget For Nett
Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt frem den 7. oktober 2020.
Forslag til statsbudsjett 2021

Dette betyr statsbudsjettet for din bransje

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Regjeringen la den 7. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Vi har sett på hva dette kan innebære for din bedrift. Scroll ned i artikkelen for å finne din bransje. 

Kompetanseløft

– Bedrifter med samfunnskritiske funksjoner trenger et kompetanseløft, slik som man nå satser på å gi brann- og redningstjenesten ved å bygge en ny fagskole. Myndighetene må sikre at ryggmargen i det norske samfunnet får tilgang til kompetent arbeidskraft over hele landet, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

– Myndighetene må oppfordre til mer samarbeid på tvers av kommunegrensene. Vi har sett at interkommunale selskaper (IKS) er en utmerket måte å skape større fagmiljøer med bred kompetanse til å løse kommunenes mange oppgaver, legge Brevik til. Les mer

Energi

Endring av kraftskatten er et viktig og riktig skritt for å sikre ny fornybar kraft. Men forslaget går ikke langt nok når det begrenses til nye prosjekter. Forslaget i statsbudsjettet om å endre kraftskatten må også gis tilbakevirkende kraft med effekt for senere års prosjekter, mener Samfunnsbedriftene. Les mer

Samfunnsbedriftene har fått gjennomslag for at det blir en utjevning av nettleien på strøm mellom kunder i ulike deler av landet. Men utjevningsbeløpet på 20 millioner kroner over statsbudsjettet er skuffende lavt og ordningen som foreslås er svært uforutsigbar. Les mer

Brann og redning

Regjeringen foreslår å bevilge 140 mill kr til byggestart på den nye fagskolen for brann og redning på Tjeldsund. -Et slikt kompetanseløft har vi i Samfunnsbedriftene og Brann-Norge ventet lenge på, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning. Les mer

Havner

- I forslaget til statsbudsjettet får sjøtransporten mye god omtale, men det hjelper lite når det ikke er noe reelt skifte på tiltakssiden. Slik sett blir dette fortsatt stø kurs i feil retning, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

- Det positive er satsingen som det fortsatt legges opp til for å redusere utslippene fra sjøtransporten. Her er Norge langt fremme og det viser jo at når det satses så får en til resultater. Bare så synd at en ikke får til det samme med tiltak for godsoverføring, legger han til. Les mer

Avfall og ressurs

Regjeringen ønsker en grønn omstilling, men snubler i forsøket. Statsbudsjettet mangler den helheten som landet trenger. Vi finner imidlertid også enkelte lyspunkter. Samfunnet er forberedt på avgifter som skal dreie utviklingen i en grønnere retning. Forbrenningsavgiften som foreslås til kr 149/tonn CO2 bommer. Den gir ikke bedre miljø. Les mer