Sysselsettingsutvalget
SYSSELSETTINGSUTVALGET: Ekspertgruppen leverte i 2019 sin første delrapport om tiltak som kan få flere i arbeid til daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Fra venstre: seniorforsker Knut Røed (UiO), forsker Kristine von Simson (ISF), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, professor Grete Brochmann (UiO) og professor Steinar Holden (UiO) som har ledet ekspertgruppen. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD
Samfunnsbedriftenes arbeidslivsundersøkelse 2021:

En bredere arbeidslivspolitikk

Andre bransjer | Brann og redning

Samfunnsbedriftene har sendt ut en undersøkelse til medlemmene for å finne ut mer om kompetanse og arbeidskraft. – Målet er å lage en bredere arbeidslivspolitikk som oppleves relevant for medlemmene, sier forhandlingsdirektør Barbro Noss.

Hvilken kompetanse mangler bedriftene i dag, og hvilken kompetanse vil de trenge de neste årene? Hvilke utfordringer møter bedriftene når de ser etter relevant arbeidskraft? Det er sentrale spørsmål som Samfunnsbedriftene vil avdekke i arbeidslivsundersøkelsen som nå er sendt ut til medlemmene.

– Vi stiller også spørsmål om sykefravær og viljen til å ta inn noen som står utenfor arbeidslivet, sier Noss.

Hun forteller at Samfunnsbedriftene skal bli mer aktive på arbeidslivsfeltet, og ønsker å ha medlemmene med på laget når politikken skal utformes.

Korona-utfordring

– I februar leverte også Sysselsettingsutvalget, ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, sin andre delutredning. Utvalget har hatt som oppgave å analysere utviklingen i sysselsettingen og mottak av inntektssikringssystemer, og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Dette arbeidet vil bli diskutert mye fremover, og da er det viktig at vi er på banen for våre medlemmer, sier Noss.

Allerede før koronapandemien var det altfor mange som stod utenfor arbeidsmarkedet, og det siste året har bare gjort utfordringen enda større.

– Det er bred enighet i politiske miljøer og blant partene i arbeidslivet om at vi må få flere ut i jobb. Det vil bidra til økt verdiskaping, bedre offentlige finanser og et mer robust velferdssystem.

– Vi har sett at våre medlemmer har et sterkt samfunnsengasjement, og vi tror mange av dem kan bidra til å ta i bruk mer av den arbeidskraften som er tilgjengelig, men som nå står ubrukt, sier Noss.

Manglende deltakelse i arbeidslivet er i stor grad knyttet til helseproblemer eller svak kompetanse.

Helse og kompetanse

– Men helseproblemer behøver ikke være til hinder for arbeid, og svak kompetanse kan forbedres. Dersom forholdene legges til rette kan mange flere komme inn i arbeidslivet – og bli værende der lengre, sier Noss.

Hun trekker frem flere typer tiltak som kan kombineres for å oppnå dette:

  • Tiltak som bidrar til kvalifisering, tilrettelegging og oppfølging, slik at flere kan
  • Tiltak som styrker de økonomiske insentivene for arbeid, slik at flere vil
  • Tiltak som gjør det mer lønnsomt å ansette arbeidstakere med helseproblemer eller svak kompetanse, slik at flere får

– Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra våre medlemmer – først og fremst gjennom at de svarer på undersøkelsen vi sendte ut denne uka. Men det er selvsagt bare å ta kontakt med oss dersom det er noen som vil diskutere hvordan arbeidslivspolitikken vår bør se ut. Den skal jo reflektere virkeligheten ute hos medlemmene våre, så vi er åpne for alle innspill, sier Noss.