Ole André Bråten (2)
Ole André Bråten er en av Norges fremste eksperter på kriseledelse.
Webkurs i krisehåndtering

Er du kriseleder nok?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

- Kriselederen som vi trenger i dag, har vi aldri hatt før, sier Ole André Bråten, kursleder og en av Norges fremste eksperter på kriseledelse. På vårt kurs i krisehåndtering den 16. september lærer du hva som må til.

- Evnen til å lede godt under en krise bør være grunnleggende for lederne av Samfunnsbedriftenes medlemmer, sier kriseforsker og forfatter Ole André Bråten.

- Tjenester som strøm, vann, avfallshåndtering, transport og beredskap må fungere og sikre innbyggernes liv og helse uavhengig av hvilke kriser man står i. 

- Tradisjonelt har kriseledelse dreiet seg om gode beredskapsplaner, at man har forberedt seg og trent godt, fortsetter han. - Men mot en krise som Covid-19 har ingen gode nok planer uansett. Nå dreier det seg mer om å være fleksibel og ta gode beslutninger.

Bråten har bakgrunn fra både Forsvaret og politiet. Han har blant annet skrevet boken «Håndbok i krisehåndtering» som kom i kjølvannet av den 22. juli 2011.

På kurset han skal holde vil du lære mer om ulike verktøy som du kan bruke for å håndtere en krisesituasjon på en god måte.

Må sikre felles forståelse

For å ta best mulig avgjørelser i en krisesituasjon, bør man utøve «distribuert ledelse». - Det innebærer å la alle være med på beslutninger, å involvere hele organisasjonen, fortsetter Bråten.

Under en krise må ledere jobbe tre ganger så mye for å sikre at alle skal ha felles situasjonsforståelse, mener han.

Ifølge den erfarne kriseforskeren har Covid-19 skapt to typer kriser samtidig. Det er en «safety-krise», en uforutsett situasjon som kan ramme mange av samfunnets kjernetjenester.

I tillegg er det en «virksomhetskrise», der den enkelte bedrift kan rammes ved at den interne samhandlingen og bedriftskulturen svekkes.

Det sitter mellom ørene

- Psykologi er den avgjørende faktoren for hvordan ledere reagerer i krisesituasjoner. Man må være seg dette bevisst for å håndtere kriser på en god måte, fortsetter Bråten.

- Dagens kriseleder må kunne delegere ansvar og beslutninger. Man må være veldig åpen og tørre å være sårbar, også i pressede situasjoner, legger han til.  

Og når en krise pågår over lang tid, påvirker det organisasjonskulturen. - Kriseledelse i dag dreier seg mye om HR og HMS. Bare at det er tre ganger så mye av det som til vanlig, avslutter Bråten.

KLIKK FOR Å MELDE DEG PÅ KURSET