Henning Bang (3)
Organisasjonspsykolog Henning Bang er tilknyttet Universitetet i Oslo. I tillegg bistår han organisasjoner, ledergrupper og ledere i å utvikle seg.
Utviklingsprogram for ledergrupper

Er ledergruppen din effektiv nok?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

De fleste ledergrupper kan styrke samspill og målforståelse. Det er nøkler til verdiskapning. Lær mer på vårt nye ledergruppeprogram høsten 2021 – til halv pris med OU-midler.

- Den vanligste dynamikken som kommer i veien for godt samarbeid, er at ledere blir målt på hva de får til i egen avdeling. Dette kan føre til konkurranse om ressurser, fremfor samarbeid, sier Henning Bang til psykologisk.no.

Som organisasjonspsykolog er Bang en nestor innen utvikling av ledergrupper. Og hans teorier står sentralt i ledergruppeprogrammet som Samfunnsbedriftene og Vissa avholder høsten 2021.

- For at en ledergruppe skal fungere, er det en grunnforutsetning at de vet hva ledergruppen skal brukes til, og hvordan den skal bidra til organisasjonens verdiskapning.

- Tenk hva et godt fungerende team av ledere fra ulike deler av virksomheten kan få til sammen, og som de vanskelig kunne fått til hver for seg, sier Bang.

Dersom man søker om, og får utbetalt, OU-midler for å delta i programmet, kan det dekke ca. 50 prosent av kostnadene.

Les mer om ledergruppeprogrammet og meld deg på