Mann Tester Vann På NRV Foto Jill Johannessen
Tung kompetanse og vilje til å satse bør gjøre mange av Samfunnsbedriftenes medlemmer til attraktive partnere når ulike miljøer vil gå sammen om å søke om midler fra "European Green Deal". Her fra en prøvetaking på Nedre Romerike Vannverk. (Foto: Jill Johannessen).
Virtuelt partnersøk-seminar for European Green Deal-midler

Finn partnere for å søke midler til grønn vekst

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Bli med på en virtuell European Green Deal-"matchmaking" i tre trinn: Øv deg på å lage en attraktiv profil, en rett-på-sak og inspirerende "heispitch" og på å gjennomføre effektive én-til-én møter!

Samfunnsbedriftenes medlemmer har mye kompetanse og leverer samfunnskritiske tjenester innen felt som energi, avfallshåndtering, havnedrift, brann og redning samt vann og avløp.

Disse bedriftene kan egne seg svært godt som partnere for ulike forskningsmiljøer når man vil søke om midler som skal fremme grønn vekst gjennom det ambisiøse EU-programmet European Green Deal.

I 2020 lyser EU-Kommisjonen ut ekstraordinære midler gjennom Horisont 2020 for å nå målene i Green Deal – EUs veikart mot et nullutslippskontinent. Utlysningene legger vekt på samarbeid mellom ulike miljøer for å nå målene.

Sammen med EU-nettverkene FINN-EU, Horisont Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag, tilbyr Forskningsrådet nå et skreddersydd, virtuelt opplegg for å bistå offentlige aktører, forskningsmiljøer og NGOer til å finne rett match for Horisont 2020 Green Deal-utlysninger.

Arrangementet retter seg mot aktører med tidligere erfaring fra Horisont 2020-prosjekter og/eller forpliktende ambisjoner om å søke på et Green Deal topic, herunder:

  • Kommuner og fylkeskommuner, kommunale- og interkommunale selskaper og foretak
  • Statlige etater og NGOer
  • Forskningsaktører med konkret ønske om å finne relevante partnere fra offentlig- og frivillig sektor til sine konsortier

Når: Fredag 4. september - fredag 11. september 2020

Hvor: Virtuelt

Arrangementstype: Seminar

Pris: Gratis

De som står bak seminaret er blant annet Forskningsrådet, Innovasjon Norge, KS, forskningsintitusjoner, kunnskapsklynger, kommuner og fylkeskommuner.

Se tentativt program her. 

Påmelding og endelig program kommer i midten av august!

Deltakelse på disse matchmaking-dagene er god forberedelse også for deg som planlegger å finne internasjonale partnere under European Research and Innovation Days 22.-24. september!