Brooke Cagle Norsyxmhgpi Unsplash (1)
Illustrasjonsbilde. Foto: Brooke Cagle / Unsplash
Regjeringens folkehelsemelding

− Folkehelse og bærekraft henger sammen

Avfall | Andre bransjer

Regjeringen har bedt om innspill til arbeidet med en kommende Folkehelsemelding. Samfunnsbedriftene har flere virksomheter som er opptatt av folkehelse, som angår alt fra friluftsliv til sjøtransport.

− Mye av det Samfunnsbedriftene gjør handler om folkehelse gjennom å gjøre byer og lokalsamfunn til bærekraftige og trygge steder å bo, sier administrerende direktør i Samfunnsbedriftene, Øivind Brevik.

Særlig tre punkter ønsket Regjeringen innspill på: Folkehelsearbeidet i kommunene, livskvalitet og klima og helse.

Samfunnsbedriftene mener at et godt og inkluderende arbeidsliv, god infrastruktur og lite forurensning best kan oppnås gjennom kommunale samarbeid. Alle disse faktorene spiller en viktig rolle i folkehelse.

Et bredt spekter

− Folkehelse henger for oss tett sammen med sosial bærekraft, klima og miljø, sier direktør for Samfunnskontakt i Samfunnsbedriftene, Anna Ljunggren.

− I Samfunnsbedriftene er vi ekstra stolte over å representere et mangfold av små og store selskaper som enten gjennom lovpålagte oppgaver bidrar til å gjøre kommunen til et godt, trygt og inkluderende sted å bo, eller å på andre måter bidra til kultur- og naturopplevelser som også styrker folkehelsen, fortsetter Ljunggren.

Eksempler på kommunalt eide selskaper som bidrar til folkehelse er Helse- og miljøtilsyn Salten IKS som utfører lovpålagte oppgaver innen folkehelse og miljørettet helsevern i 11 kommuner. De sørger for at virksomheter som barnehage, skole, sykehjem, svømmehaller o.l er trygge og ikke utgjør noen helsefare for de som oppholder seg der. Andre eksempler er friluftsrådene og fjellstyrene som tilrettelegger for aktivitet og ferdsel i naturen, kulturhus som legger til rette for kulturopplevelser, eller de norske havnene som bidrar til å tilrettelegge for godsoverføring slik at luftforurensningen blir mindre.

− Vi må sikre at virksomheter som utfører helt grunnleggende tjenester for kommunens innbyggere har gode rammevilkår. På den måten kan de som sitter tett på innbyggerne, og som ser behovene på nært hold, bidra til en best mulig folkehelse, avslutter Øivind Brevik.

Les Samfunnsbedriftenes innspill til kommende folkehelsemelding her