Skjermbilde 2022 01 12 Kl. 10.34.17 (1)
Høring om bærekraftsmeldingen

Grønne avfallsløsninger trenger finansiering

Avfall

- Vi ligger langt fremme i utviklingen av innovative løsninger for materialgjenvinning, men mangler finansieringsmuligheter, sa Øivind Brevik til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Stortingsmeldingen om bærekraft (Meld. St. 40 Mål med mening) er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen. Brevik la frem Samfunnsbedriftenes innspill 11. januar. Han satte søkelys på tre hovedpunkter:

  • viktigheten av å få på plass investeringsstøtte til ettersorteringsanlegg
  • økt kraftproduksjon og behovet for ren energi til en overkommelig pris og likere nettleie over hele landet
  • betydningen av at sjøtransport gjøres konkurransedyktig med veitransport for å få ned klimautslippene. Det betyr virkemidler som veiprising og investeringer for å stimulere til mer godsoverføring fra vei til sjø. 

På spørsmål fra Mudassar Kapur (H) i komiteen om innovasjonsnivået i Norge på materialgjenvinning svarte Brevik at Norge ligger relativt langt fremme teknologisk på materialgjenvinning, men at bygging av anlegg koster store summer.

- Utfordringene ligger i at kommunale avfallsselskap ikke har tilgang til statlige investeringsmidler, slik som i EU. Noen store selskap som samarbeider på tvers av kommuner har gått sammen om investeringene og klart å utvikle og bygge ettersorteringsanlegg. Men mange avfallsselskap sitter på gjerdet på grunn av den store økonomiske belastningen slike investeringer utgjør.

Brevik legger til at produsentansvarsordningene ikke er tydelige på dekning av faktiske kostnader for innsamling og sortering hos kommunene.

Veien videre

Meldingen er Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Nå skal komiteen gi sin innstilling til Stortinget 29. mars. Deretter skal den debatteres i Stortinget med påfølgende vedtak. Foreløpig dato i Stortinget er 5. april.

Les Samfunnsbedriftenes høringsinnspill til Stortingsmeldingen.

Her kan du laste ned alle høringsinnspillene.