Fra BIR (foto - iStock).jpg
Avfallsbransjen har tradisjonelt hatt ganske lav organisasjonsgrad. Nå skal KS Bedrift og Fafo undersøke hvordan det står til både i denne og andre bransjer med kommunalt eide selskaper. Foto: iStock
Fafo skal undersøke organisasjonsgrad i kommunalt eide bedrifter

Hvordan er fagorganiseringen i din bedrift?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Fagorganisering er grunnsteinen i den norske modellen. Vi håper våre medlemmer vil delta når vi nå skal undersøke organisasjonsgraden i kommunalt eide bedrifter.

Det sier administrerende direktør Øivind Brevik i KS Bedrift. De neste månedene skal forskningsstiftelsen Fafo undersøke organisasjonsgraden både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i kommunalt eide bedrifter på oppdrag fra KS Bedrift.

  Som del av dette vil våre medlemsbedrifter få tilsendt en spørreundersøkelse om organisering i deres bedrift og hvordan de samarbeider med fagforeningene. Vi setter stor pris på om bedriftene vil ta seg tid til å svare på denne undersøkelsen, sier Brevik.

Synkende organisasjonsgrad

Mindre enn halvparten av norske arbeidstakere er fagorganiserte, og tallene synker. I offentlig sektor er fire av fem arbeidstakere organisert, mens det i privat sektor bare er to av fem. Kvinner er oftere fagorganisert enn menn, og arbeidstakere over 50 år er oftere fagorganisert enn de som er yngre.

– Det store spørsmålet er hvilken betydning dette vil få for den norske modellen og trepartssamarbeidet i arbeidslivet, sier forhandlingsdirektør Barbro Noss i KS Bedrift.

– Vi er derfor spente på å se hvordan dette ser ut for våre medlemsbedrifter. Gjør synkende fagorganisering forskjellig utslag i privat, statlig og kommunal sektor? Gjennom prosjektet kan vi sammenligne våre medlemmer med andre sektorer, samtidig som vi kan se om de ulike bransjene våre utvikler seg forskjellig, sier Noss.

Ønsker mer kunnskap

Forsker Jørgen Svalund i Fafo har ansvar for spørreundersøkelsen som skal sendes ut til KS Bedrifts medlemmer. Han sier at det er lite kunnskap om hva som skjer når offentlige tjenester og virksomheter dereguleres, når private aktører utfører oppgaver for stat eller kommune, og når kommunale tjenester skilles ut i egne selskaper.

– Dette prosjektet gir viktig kunnskap om organisering i randsonen av offentlig sektor. Er det slik at det å være del av offentlig forvaltning bidrar til en høy organisasjonsgrad, mens den er lavere i virksomheter som har offentlig eier, men som befinner seg nærmere privat sektor? spør Svalund.

– Vi er også spente på å se hvordan organisasjonsgraden varierer mellom ulike typer virksomheter og ulike yrkesgrupper blant kommunalt eide selskaper, sier han.