ØB Foto JJ
Øivind Brevik er administrerende direktør i Samfunnsbedriftene. (Foto: Jil Johannessen).
Ny korona-krisepakke på kulturfeltet

- Ingen av våre medlemsbedrifter har gått konkurs som følge av korona

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

- Men inntektstapet som følge av koronakrisen er dramatisk for enkelte, sier Samfunnsbedriftenes administrerende direktør Øivind Brevik etter å ha tatt en sjekkrunde med sine medlemmer.

- Vi jobber for at alle våre medlemmer som blir rammet skal få kompensasjon. Da synes vi det er trist å se at mange bedrifter jukser til støtte, slik det har vært beskrevet i Dagens Næringsliv de siste dagene. Våre bedrifter er tross alt en viktig del av samfunnsstrukturen, sier Brevik.

- Skattepliktig eller ikke skattepliktig. Der går skillet mellom hvilke bedrifter som får koronakompensasjon, legger han til. Det er nemlig slik at kun skattepliktige ASer kvalifiserer til å kunne søke om midler.

- De samfunnskritiske bedriftene ser i det stor og hele ut til å ha klart seg greit, påpeker Brevik. Dette gjelder blant annet brann og redningstjenester, avfallsselskaper, krisesenter, vann og avløp og nettselskaper. Men andre har det svært vanskelig.

For eksempel har ingen av havnene fått en krone i støtte. - Det er særlig de som er avhengige av cruisetrafikk og Hurtigruta som får lide, påpeker Brevik. Havnene i Troms og Finnmark er hardt rammet, men også Geirangerfjorden og flere andre steder.

Dette får også ringvirkninger for blant annet museer som ligger et stykke unna de store byene. Stiftelsen Norsk Fjordsenter i Geiranger har hatt en nedgang i billettinntekter på 94 prosent. De har ikke fått kompensasjon. Også Bergkunstmuseet i Alta og verdensarvsenteret på Vega har hatt betydelig inntektssvikt, særlig i juni og august.

- Også blant kulturhus slår organisasjonsformen inn. For å få penger fra kulturordningen, må kulturhusene ha foretaksnummer. Det har alle hus som ikke er en del av den kommunale organisasjon, sier Brevik.

Mønsteret er likt hos parkeringsselskapene. Haugesunds parkeringsselskap har fått kompensasjon fordi de er et AS. Hammerfest og Egersunds parkeringsselskaper er kommunale foretak og får ingenting.

Et eksempel på en medlemsbedrift som har fått støtte er Ibsenhuset AS i Skien, som har fått 980.000 kr. Dette har både vært for å dekke bortfall av billettinntekter og som økonomisk støtte.

Under en ringerunde som Brevik tok til tolv medlemmer som klart var i målgruppen for å søke midler, vist det seg at seks av dem hadde fått utbetalt støtte.

Den 20. august varslet kultur- og likestillingsminister Abid Raja en tredje krisepakke til kulturlivet. Les mer i boksen oppe til høyre.