Unio Ndla
Natt til torsdag 27. mai ble det enighet i meklingen mellom KS og LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne. Meklingen mellom KS og Unio førte derimot ikke frem, og derfor gikk 7.390 lærere og helsearbeidere ut i streik. Foto: Unio/Creative Commons

Streiken avbrutt med tvungen lønnsnemnd

Havn | Andre bransjer | Brann og redning

OPPDATERT: Regjeringen grep 4. juni inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Årsaken var brannfare ved prosess- og gjenvinningsanlegget til Frevar KF i Fredrikstad. 

Den 2. juni tok Unio ut åtte ansatte ved Frevar KF i Fredrikstad som del av opptrappingen i kommunestreiken. De åtte var organisert i Det norske maskinistforbund (Dnmf). 

Dermed ble Frevar KF det første medlemmet i Samfunnsbedriftene som ble berørt av streiken. Ingen andre medlemmer ble berørt, selv om streiken til slutt omfattet hele 20.000 Unio-medlemmer. 

Etter at regjeringen fredag fikk beskjed om at det var akutt fare for at søppelet i anlegget hos Frevar KF ville selvantenne og føre til brann, ble partene Unio og KS innkalt til møte. Der ble det klart at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) så seg nødt til å gripe inn og sette sluttstrek for den ukelange streiken med tvungen lønnsnemnd.

Årsaken til streiken var at meklingen mellom KS og Unio ikke førte frem. Forbundet fikk et tilbud om en ramme som lå høyere enn de 2,7 prosent som ble forhandlet frem i frontfaget mellom LO, YS og NHO. Dette var imidlertid ikke godt nok for Unio, så dermed gikk til streik.

Her følger den opprinnelige artikkelen vi publiserte 27. mai: 

Ingen streik i samfunnsbedriftene

Det blir ikke streik i samfunnsbedriftene som følger Hovedtariffavtalen (HTA). I natt ble det oppnådd enighet i meklingen mellom KS og LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne. 

Partene er enige om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. Du kan lese mer om resultatet av meklingen på denne siden

Det blir imidlertid streik for lærere og helsearbeidere over hele landet etter at meklingen mellom KS og Unio ikke førte frem. Dermed vil Unio ta ut 7.390 lærere og helsearbeidere i streik fra torsdag. Unio-leder Ragnhild Lied varslet allerede 12. april at frontfagets ramme på 2,7 prosent ikke var godt nok for Unio.

Streiken rammer i første omgang 180 skoler over hele landet. Leder Steffen Handal i Unio kommune sier til NRK at deres streikeuttak for helsearbeidere ikke skal ramme koronahåndteringen. Alle som jobber med testing, smittesporing og vaksinering er unntatt streik.

Glad for løsning

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette, og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Forhandlingsdirektør Barbro Noss i Samfunnsbedriftene sier at resultatet i kommuneoppgjøret innebærer at medlemmene i Samfunnsbedriftene blir berørt i svært liten grad.

– Vi er svært lettet over at man unngikk storstreik i kommuneoppgjøret, og at det er oppnådd enighet med LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne. Det er uheldig at Unio valgte å si nei til løsningen, og dermed er i streik. Heldigvis er ingen av våre medlemmer rammet av streikeuttaket i denne omgang, sier Noss.

Streik i Oslo, men ikke i staten

Partene i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune satt på overtid hos Riksmekleren utover torsdagen. Rundt 14-tiden ble det klart at meklingen i Oslo ikke førte frem, og derfor blir 647 Unio-medlemmer tatt ut i streik fra fredag. Det vil i første rekke ramme barnehager og skoler i hovedstaden.

I 17-tiden torsdag opplyste Riksmekleren at partene i statsoppgjøret var kommet til enighet, slik at det ikke blir streik i staten. Lønnsøkningen man er blitt enige om ligger mellom 2,7 og 2,8 prosent, altså noe over frontfagets ramme.

Du kan lese mer om de pågående meklingene og konfliktene på nettsidene til Riksmekleren.