Julie Kvernmoen Bremnes Snitt For Nett
Julie KVernmoen Bremnes. (Foto: Jill Johannessen)

Julie Bremnes ansatt som politisk rådgiver i Samfunnsbedriftene

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

- Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med utfordringene og løsningene som Samfunnsbedriftenes medlemmer sitter på. Begge deler har konkret innvirkning på folk sine liv, sier Bremnes.

26-åringen kommer fra stillingen som prosjektmedarbeider i konsulentselskapet Egga Utvikling i Vesterålen. Hun skal jobbe deltid som politisk rådgiver ved siden av masterstudiene i Teknologi, innovasjon og kunnskap på Universitetet i Oslo.

Tidligere har hun vært konsulent i Valgdirektoratet, praktikant i Utenriksdepartementet i Marokko og trainee ved Nord-Norges europakontor i Brussel.

- Jeg er veldig glad for at Julie har takket ja til å bistå i arbeidet med politisk påvirkning for våre medlemsbedrifter. Å synliggjøre bedriftenes behov på overordnet nivå ovenfor ny mindretallsregjering og nytt Storting, er svært viktig i tiden fremover, sier direktør for samfunnskontakt, Anna Ljunggren.

Nyskaping for bærekraft

Som masterstudent ser Bremnes særlig på innovasjon som et viktig stikkord for Samfunnsbedriftenes medlemmer i tiden fremover.

− Samfunnsbedriftenes brede spekter av medlemmer har et enormt potensial for å bidra til å oppfylle bærekraftmålene både på sirkulærøkonomi, det sosiale aspektet, klima og bevaring av natur.

- Man ser også at EU stiller flere og flere krav til innovasjon og grønne arbeidsplasser. Samtidig trengs det gode rammevilkår fra norske myndigheter for at bedriftene våre skal kunne oppnå akkurat dette. Her gleder jeg meg til å kunne bidra.

Bremnes begynte i stillingen 2. november.