Hestehov.jpg
Tariff-forhandlinger om hovedtariffavtalen

Kommuneoppgjøret 2022 er i gang

Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Lønnsforhandlinger for ansatte i kommuner og kommunale bedrifter som følger hovedtariffavtalen (HTA) startet opp kl. 14.00 den 6. april. Partene har tiden fram til 30. april på å finne en løsning.

Årets tariffoppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det innebærer at hele avtalen er oppe til revidering. KS og Samfunnsbedriftene forhandler med kommunesammenslutningene i LO, Unio, YS og Akademikerne.

Oppgjøret skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på linje med sammenlignbare tariffområder.

Dersom partene ikke blir enige innen fristen natt til 1. mai, går tariffoppgjøret til Riksmekleren. Om mekling ikke fører fram innen en frist i slutten av mai, kan det bli streik.

I faktaboksen ser du kalenderen for dette oppgjøret om hovedtariffavtalen. Les mer på KS' hjemmesider.