Øivind Brevik Foto Gerardo Poblete (2)
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene mener det er behov for et kompetanseløft for bedrifter som utfører samfunnskritiske tjenester. (Foto: Jill Johannessen).
Statsbudsjett 2021:

Krever kompetanseløft for samfunnskritiske tjenester

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Bedrifter med samfunnskritiske funksjoner trenger et kompetanseløft. Myndighetene må sikre at ryggmargen i det norske samfunnet får tilgang til kompetent arbeidskraft, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

I forslag til statsbudsjett for 2021 som regjeringen la frem i dag, er det satt av 139 millioner kroner til byggestart for den nye fagskolen for brann- og redningsmannskap i Tjeldsund i Troms og Finnmark.

– Dette har hele Brann-Norge ventet lenge på. Mannskap i brann- og redningstjenesten har fått mange nye oppdrag, og overtar stadig flere oppgaver fra politi og helsevesen. I tillegg er de en helt sentral del av norsk beredskap. Det er vesentlig at det legges til rette for at de har rett kompetanse for å løse sine mange nye oppgaver, sier Brevik.

Samfunnsbedriftene er den ledende arbeidsgiverorganisasjonen for kommunalt eide selskaper, og organiserer en stor del av norske brann- og redningsselskaper.

Kompetansetilgang i hele landet

– Men vi har også mange medlemmer i andre samfunnskritiske bransjer, for eksempel energi, havn, avfall, opplæring, helse, vann og avløp, samferdsel og krisesentre. Disse selskapene er avhengige av tilgang til arbeidskraft med riktig kompetanse over hele landet, sier Brevik.

Samfunnsbedriftene mener det er behov for et kompetanseløft som sikrer at alle kommuner har rett kompetanse til å levere lovpålagte tjenester, og Brevik nevner blant annet:

  • Økning av lærlingtilskudd
  • Tiltak for å involvere lærlinger i bedriftens innovasjonsprosesser
  • Økt bedriftsrettet støtte til norskopplæring
  • Tiltak som gir bedre gjennomføring på yrkesfag i samfunnskritiske bransjer

Mer interkommunalt samarbeid

– Det er også behov for å se på hvordan vi kan skape sterke fagmiljøer som skal levere grunnleggende og samfunnskritiske tjenester over hele landet. I mange kommuner løses en rekke viktige oppgaver i deltidsstillinger.

– Myndighetene må oppfordre til mer samarbeid på tvers av kommunegrensene. Vi har sett at interkommunale selskaper (IKS) er en utmerket måte å skape større fagmiljøer med bred kompetanse til å løse kommunenes mange oppgaver, sier Brevik.

Mer informasjon

Administrerende direktør Øivind Brevik – 930 84 575 / oivind@samfunnsbedriftene.no

Kommunikasjonsdirektør Steinar Q. Andersen – 90671341 / steinar@samfunnsbedriftene.no