Kvinnebilde for Facebook.jpg
Saera Khan, Randi Flesland og Hanne Bjurstrøm er blant innlederne i nettverket "Kvinner i samfunnsbedriftene".
KS Bedrift lanserer nytt nettverk

Kvinner i samfunnsbedriftene

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

KS Bedrift etablerer nettverk for å få flere kvinner i lederposisjoner i samfunnsbedriftene.

For første gang i historien er det kvinner på toppen i de tre statsmaktene: stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie. Samtidig har store norske selskap som Hydro og DnB nå fått kvinnelige toppledere.

Core Topplederbarometer 2018 viser imidlertid at det fortsatt er langt frem. Kun ti prosent av de 200 største selskapene i Norge har en kvinnelig toppsjef, og kvinner utgjør bare 22 prosent av toppledergruppene.

Menn på toppen

– Hos våre medlemmer er det også menn som oftest sitter øverst ved bordet, sier Anna Ljunggren som er ansvarlig for dette nettverket i KS Bedrift.

– På energiområdet er hele 97 prosent av daglige ledere menn, og det er ikke veldig mye bedre innen brann/redning (94 prosent), avfall (88 prosent), havner (88 prosent) og vann og avløp (83 prosent). KS Bedrift organiserer også bedrifter i kvinnedominerte bransjer som helse og rehabilitering, men det store bildet viser fortsatt en tydelig mangel på kvinnelige toppledere, sier Ljunggren.

Aktive deltakere

KS Bedrift inviterer derfor kvinnelige ledere og medarbeidere i medlemsbedrifter til nettverket Kvinner i samfunnsbedriftene. Kurset går over tre samlinger, og målet er å gi flere kvinner det de trenger for å aktivt ta på seg styreverv og lederposisjoner i samfunnsbedriftene.

– Vi ønsker aktive deltakere som viser engasjement og har ambisjoner om å påta seg nye oppgaver i bedriften de jobber i. Kurset legger opp til forelesninger, drøftinger og workshops. Kurset gir et bredt nettverk i alle bransjene KS Bedrift organiserer, sier Ljunggren.

Innledere klare

KS Bedrift er svært glade for at en rekke innledere nå begynner å falle på plass. På første samling møter du blant annet Randi Flesland, Hanne Bjurstrøm og Saera Khan.

Flesland er kjent som tidligere administrerende direktør i Avinor og Forbrukerrådet. Hun skal dele sine tanker om hvordan man kan oppnå full likestilling i samfunnet. Hanne Bjurstrøm er tidligere statsråd og nå likestillings- og diskrimineringsombud, mens Saera Khan har politisk bakgrunn og erfaring som eneste kvinne med minoritetsbakgrunn på Stortinget.

Det blir også interessant og høre Dyveke Hamza fra Haavind snakke om hvordan hun i ulike roller har arbeidet for å rekruttere kvinner, sier Ljunggren.

Programmene for de ulike samlingene blir lagt ut etter hvert. Du finner dem ved å klikke på lenkene i "boksen" oppe til høyre.