krediter Charles PH.jpg
Normen i det norske arbeidsliv er fast ansettelse. Men det finnes tilfeller der midlertidig ansettelse er det mest fornuftige. (Foto: Charles PH).
Kurs om midlertidige ansettelser

Lær å ansette på midlertidig basis

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Noen ganger kan det være lurt å ansette for en begrenset periode. Men man skal holde tunga rett i munnen for ikke å trå feil. På vår temadag den 24. september lærer du hvordan du bør gå frem.

Enkelte ganger kan det være hensiktsmessig med midlertidige arbeidskontrakter. Kanskje vil dere øke bemanningen eller tilføre ny kompetanse for en bestemt periode.

Men husk at feil eller misbruk av slike kontrakter kan innebære at midlertidige arbeidstakere må betraktes som fast ansatt.

  • Visste du at midlertidig ansettelse krever særskilt lovhjemmel?
  • Visste du at man kan ansette midlertidig i 12 måneder uten noen spesiell grunn?
  • Visste du at bruk av vikariat kan være ulovlig ved høyt sykefravær?

Den 24. september i Kommunenes Hus i Oslo lærer du mer om reglene slik at du kan unngå at en arbeidstaker bestrider den midlertidige ansettelsen.

MELD DEG PÅ