Øivind
Statsbudsjett 2022:

Lavere elavgift, ny materialavgift og mer godsoverføring

Energi | Havn | Avfall

Samfunnsbedriftene hadde tre hovedpunkter i sitt innspill til Stortinget i høringen for neste års statsbudsjett.

Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene deltok mandag på høringen i finanskomiteen på Stortinget. Dette er en viktig arena for interesseorganisasjoner som vil gi sine kommentarer til det foreslåtte statsbudsjettet.

Brevik hadde med seg tre saker som han ville informere komiteen om:

1. Forbrenningsavgift

Regjeringen har for andre statsbudsjett på rad foreslått en avgift på forbrenning av avfall.  En slik avgift vil ikke redusere mengden avfall som går til forbrenning. For at det skal bli mindre avfall til forbrenning, må produsentene lage produkter som faktisk lar seg gjenvinne, gjenbruke eller reparere – og som dermed ikke må forbrennes.

– Dette kan vi få til ved bytte ut forbrenningsavgift med en materialavgift. Da vil produsenter og importører få et økonomisk insentiv til å lage bedre produkter og bruke resirkulerte materialer.  Samtidig følger man også prinsippet om at “forurenser skal betale”, sier Brevik.

Les også: Statsbudsjettet må heve kompetansen i arbeidslivet

– Stortinget har tidligere avvist en forbrenningsavgift, og vi ber dere gjøre det igjen. I budsjettet skriver regjeringen at en avgift høyere opp i verdikjeden vil kunne ha store økonomiske og administrative konsekvenser for importører og produsenter. Og det er jo hele poenget. Hvis det blir dyrere å lage produkter som til slutt må forbrennes, vil produsentene begynne å lage bedre produkter som lar seg gjenvinne.

2. Elavgiften

– Samfunnsbedriftene mener at den foreslåtte reduksjonen i elavgiften er et lite skritt på veien for å hjelpe strømkunder til å velge klimavennlig kraft. Det er et viktig prinsipp at vi skattlegger det vi vil ha mindre av, ikke det vi vil ha mer av, sier Brevik.

Han la vekt på at fornybar kraft er etterspurt i økende grad, og at det er viktig at avgifter ikke virker mot sin hensikt.  

Les også: Statsbudsjett 2022 – hva kan energibransjen forvente seg?

– Nivået på avgiften er nå historisk høy, og vi mener det er rom for å redusere satsen ytterligere, særlig i en tid hvor de høye strømprisene gir staten gode inntekter.  

3. Godsoverføring

Det siste punktet Øivind Brevik ville minne komiteen på, var den tverrpolitiske ambisjonen om å flytte mer godstransport fra vei til sjø.

– Godsoverføring gir reduserte klimautslipp, mindre veislitasje, færre ulykker og store samfunnsøkonomiske gevinster. Hvis sjøtransport skal øke sin konkurransekraft og ta større andeler av godstransporten de neste årene, er det nødvendig med investeringer, sier Brevik.

Les også: Statsbudsjettet er et nytt hvileskjær for grønn godstransport

Flere partier på Stortinget har gjentatte ganger pekt på at det er behov for bevilgninger utover Nasjonal transportplan for å nå godsoverføringsmålene.

– Derfor er det overraskende at sjøtransporten også i statsbudsjettet for 2022 får den laveste oppfyllingsgraden av vei, bane og sjø. Dette føyer seg dessverre inn i et mønster fra de siste 12 årene, der de faktiske bevilgningene til kyst og sjøtransport i statsbudsjettene har ligget langt under de statlige rammene som har blitt skissert i Nasjonal transportplan, sier Brevik.