kvinner-i-samtale-foto-tirachard-kumtanom - nettsiden.jpg
Kvinner tjener i snitt kun 87,5 prosent av det menn tjener, ifølge forskningsstiftelsen Fafo. (Foto: Tirachard Kumtanom / Unsplash)

Likelønnsdagen

Andre bransjer

Den 15. november hvert år markeres likelønnsdagen som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis.

Likelønnsdagen (Equal Pay day) er en internasjonal markering av lønnsgapet mellom kvinner og menn. Om lag en fjerdedel av norske lønnstakere er lavtlønte, og kvinner er overrepresentert blant lavtlønte viser tall fra Fafo. Faktisk så tjener kvinner kun 87,5 prosent av det menn tjener. 

- Selv om tall viser at det ikke er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn blant de ansatte i Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter, har markering av dagen en betydning for å minne oss om at likelønn ikke er en selvfølge selv i 2021. Vi må fortsatt være oppmerksomme på problemstillingen og arbeide for å fjerne lønnsforskjeller som er begrunnet i arbeidstakers kjønn, sier forhandlingsdirektør Barbro Noss.  

- Våre medlemsbedrifter organiserer arbeidstakere som arbeider deltid, men de gjør det i langt mindre grad enn tradisjonell kommunal sektor. At det lyses ut 100 prosent stillingsbrøker er et viktig steg i arbeidet mot ulikhet. 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Alle norske bedrifter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette følger av likestillings- og diskrimineringsloven. Fra 1. januar 2020 ble kravene på likestillingsområdet styrket, og det ble blant annet innført en aktivitets- og redegjørelsesplikt for likestillingsarbeidet. 

- Både offentlige virksomheter og en del private bedrifter vil ha plikt til å etterleve de nye kravene. Derfor arrangerer vi også et webinar om dette tirsdag 23. november, avslutter Noss.