Brann i avfallsanlegg (Foto OBRE) - for nett.jpg
Brann- og redningstjenester kan lide under lokale karanteneregler. Illustrasjonsfoto: Oslo brann- og redningsetat.
Koronapandemien:

Lokale koronaregler truer samfunnskritiske oppgaver

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Lokale karanteneregler gjør det vanskelig for bedrifter som utfører samfunnskritiske oppgaver. Samfunnsbedriftene oppfordrer kommunene til å følge nasjonale retningslinjer.

– Det er et stort problem at lokale smitteverntiltak, reiseforbud og karanteneregler truer viktige samfunnsfunksjoner. Vi oppfordrer derfor kommuner til å droppe lokale tiltak og heller følge statens generelle anbefalinger for smitteverntiltak og karantene, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Må kunne gi dispensasjon 

– Vi har selvsagt forståelse for at enkelte regioner ønsker å hindre smitte utenfra, men da må bedriftsledere i bedrifter med særlig samfunnskritiske oppgaver selv kunne gi dispensasjon til sine ansatte slik at de kan utføre arbeidet sitt i det daglige, sier han.

Brevik trekker frem brann- og redningspersonell som eksempel på kritiske funksjoner som kan bli utkalt til utrykning i for eksempel nabokommunen.

– I tillegg kommer for eksempel interkommunale krisesentre som har brukere på tvers av kommunegrensene. Dette har regjeringen nå definert som en samfunnskritisk funksjon. Det kan også være avfallsselskap som har ansvar for innsamlingen fra flere kommuner, sier Brevik.

Følger ikke regjeringens råd

Regjeringen har bedt kommuner droppe egne kommunekarantener, og ikke gå lenger enn de nasjonale koronareglene for å begrense folks ferdsel innenlands. Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo mener kommunene driver med ulovlig frihetsberøvelse hvis de pålegger friske tilreisende å gå i hjemmekarantene.

Mange kommuner i Nordland, Troms og Finnmark og Møre og Romsdal trosser likevel regjeringens råd og står hardt på sine lokale karanteneregler. Kommunene i Vestland hadde også lokale karantenebestemmelser, men opphevet disse 23. mars.