Liv Dingsør Komprimert 1024X683
– I et stadig mer digitalisert samfunn treffer teknologien oss på nye områder, og da er det viktig å henge med slik at bedriften ikke går glipp av noe vesentlig, sier Liv Dingsør i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog/Newslab

Må henge med digitalt

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Livslang læring må inn på alle arbeidsplasser for å sikre at bedriften og deres ansatte holder seg oppdatert og relevant, sier Liv Dingsør i DigitalNorway.

I vår startet Samfunnsbedriftene og DigitalNorway et samarbeid som blant annet innebærer gratis påfyll av digital kompetanse til medlemmene. DigitalNorway er en non-profit virksomhet som ble startet i 2017 av flere norske næringslivsaktører med støtte fra offentlig sektor. Hovedoppgaven er å bidra til økt norsk konkurransekraft ved hjelp av digitalisering. 

Ifølge daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway gjelder det alle virksomheter, enten de er private eller offentlige.

– Gjennom å tilby kurs, guider, læringsreiser og webinarer legger vi til rette for at arbeidstakere og virksomheter i Norge får tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden, sier hun.

– Vi driver også større samarbeidsprosjekter innen deling av data, fremmer små og mellomstore bedrifters sak i ulike fora, og jobber med å finne løsninger som sikrer dem gode rammebetingelser.

Digital kompetanse

Livslang læring er et begrep som er i vinden som aldri før, men dette er ikke bare et buzz-ord; livslang læring må inn på alle arbeidsplasser for å sikre at bedriften og deres ansatte holder seg oppdatert og relevant.

– I et stadig mer digitalisert samfunn treffer teknologien oss på nye områder, og da er det viktig å henge med slik at bedriften ikke går glipp av noe vesentlig. For å gjøre dette enklere, tilbyr vi digitale kurs som kan tas gjennom vår læringsplattform, der komplekse temaer innen digitalisering forklares på en enkel og veiledende måte, sier Dingsør.

For å skape en enda større effekt av kursene setter DigitalNorway opp spissede læringsreiser, der deltakerne får enda mer støtte til å forstå materialet underveis.

– Dette skjer fortsatt 100 prosent digitalt, men i tillegg til å ta utvalgte nettkurs får deltakerne tilsendt relevante artikler og annet innhold, samt muligheten til å delta på webinarer med eksperter fra fagområdet de tar kurs i.

Fleksibel læring

I uke 35 starter den første av fire digitale læringsreiser som Samfunnsbedriftenes medlemmer kan delta på. Da er det «Introduksjon til digitale teknologier» som står på agendaen. I uke 44 kommer læringsreisen «Fra data til verdi», mens «Omstilling og ledelse» kommer i uke 5 neste år. Medlemmene kan selv stemme over hva som skal være den siste læringsreisen.

En læringsreise vil typisk ta 4-6 timer å gjennomføre basert på hva den handler om, og vil alltid være delt opp i passelige biter som passer inn i en hektisk arbeidshverdag.

– I tillegg gis det tilgang til opptak av alle webinarer, slik at deltakerne får mer fleksibilitet. Så langt har vi levert læringsreiser sammen med utvalgte organisasjoner for å nå ut bredt til ulike grupper, blant annet sammen med NHO, NITO, LO og Finansforbundet. Tilbakemeldingen fra deltakerne er positive, og det blir etterspurt flere læringsreiser innen ulike områder, sier Dingsør.