Ny nettside - iStock.jpg

Må heve grunnleggende digital kompetanse

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Dersom alle vet «litt mer» om digitalisering, blir det plutselig mye enklere å se muligheter og nye løsninger, sier Liv Dingsør i DigitalNorway. Meld deg på vårt gratis kurs.

I august starter Samfunnsbedriftene sin digitale satsing der medlemmene kan få gratis påfyll av digital kompetanse. Det kan du lese mer om i denne artikkelen (lenke). Bak kursene står DigitalNorway, som er en non-profit virksomhet som ble startet i 2017 av flere norske næringslivsaktører med støtte fra offentlig sektor. Hovedoppgaven er å bidra til økt norsk konkurransekraft ved hjelp av digitalisering. 

Daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway sier at mange bedrifter opplever frustrasjon i møte med en stadig mer digital verden.

– Selv om vi har blitt flinkere til å bruke Teams og chatter mer i stedet for å benytte e-post under hjemmekontorperioden, har vi et stykke å gå. I digital teknologi ligger det muligheter for å bli mer effektiv og å øke innovasjonstakten innen nesten alle ulike områder i bedriften; det ligger store muligheter i alt fra markedsføring, økonomisystemer og kundeservice, til det å ta i bruk selvkjørende roboter på et lager, eller å bruke digitale tvillinger på en oljeplattform, sier hun.

Egenvurdering

Dingsør forteller at det første man må gjøre når man skal arbeide med digitalisering, er å identifisere hvor man skal starte for enten å spare kostnader eller å øke inntektene.

Daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog/Newslab

Sammen med Viken Fylkeskommune har DigitalNorway utviklet et kompetansekartleggingsverktøy, der bedriften kan utføre en egenvurdering av hvor de har mangel på kompetanse. Dette vil føre til at bedriften finner et naturlig startsted.

– I tillegg er det viktig å heve den grunnleggende kompetansen om digitalisering i hele bedriften. Dersom alle vet «litt mer» om digitalisering, blir det plutselig mye enklere å se muligheter og nye løsninger. På bakgrunn av dette utvikler vi både kurs som gir en mer generell introduksjon til digital teknologi, spissede løp som gir innsikt i utvalgte fagområder, og temasider, sier Dingsør. 

Datafabrikker og endringsagenter

Videre forteller Dingsør at det ikke bare er grunnkompetansen som må heves.

– Vi har et tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet for å bygge datafabrikk, er tett koblet opp mot ulike EU-prosjekter, og er koblet på mange ulike etter- og videreutdanningsløp for å sikre at det kommer tilbud på banen som svarer til behovet for kompetanseheving for små og mellomstore bedrifter.

I tillegg er det ikke nok å kjøpe inn teknologi og nye verktøy; en av hovedutfordringene med digitalisering er å få med seg menneskene i bedriftene på endringene.

Les også: Må henge med digitalt

– Mange av de store norske selskapene har ansatt «endringsagenter», som ofte er en tittel du får når du arbeider med å få andre til å ta i bruk nye, digitale verktøy. I mindre selskaper har man kanskje de samme oppgavene, men da heller med en tittel som for eksempel «IT-sjef», sier Dingsør,og fortsetter:

– Når et firma kjøper inn verktøy som skal bidra til «å gjøre bedriften mer digital», viser det seg ofte å være en utfordring å få de ansatte til å faktisk benytte seg av de nye løsningene. De siste årene har vi sett at tvang er et ganske effektivt virkemiddel; en av de mest vellykkede endringsagentene i manns minne går under navnet Covid-19.

Læringsreiser

Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene gleder seg til å tilby medlemmene gratis påfyll av digital kompetanse.

– Vi vet at styrket digital kompetanse er etterspurt fra mange av våre medlemmer. Sammen med DigitalNorway kan vi tilby fire læringsreiser, skreddersydd for våre medlemmer, sier Brevik.

I uke 35 starter den første læringsreisen, og da er det «Introduksjon til digitale teknologier» som står på agendaen. I uke 44 kommer læringsreisen «Fra data til verdi», mens «Omstilling og ledelse» kommer i uke 5 neste år.

Les også: Påfyll av digital kompetanse

Brevik forteller at medlemmene skal selv få stemme over hva som skal være den siste læringsreisen.

– I medlemsundersøkelsene fra 2019 og 2020 var det en tydelig tilbakemelding at digitalisering var et viktig område å jobbe mer med. Vårt samarbeid med DigitalNorway er en direkte oppfølging av medlemmenes ønsker, sier han.

Du kan lese om læringsreisene og melde deg på kursene her, og så kan du være med å bestemme hva som skal være den siste læringsreisen her.