Volandstinden Lofoten, krediter Cyrill Hänni.jpg
Bilde: Volandstinden på Lofoten. (Foto: Cyrill Hänni).
KS Bedrift på Arendalsuka 2019

Gir større kommuner bedre tjenester?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Sterke fagmiljøer er nøkkelen til gode tjenester for innbyggerne. Og dette krever at kommunene har høy bevissthet rundt organisering. Det kom frem på KS Bedrifts første arrangement på Arendalsuka 2019.

Tirsdag morgen kl 09.00 gikk startskuddet for KS Bedrifts første arrangement på Arendalsuka. Arrangementet fant sted på Fullriggeren Sørlandet og Arendal viste seg fra sin beste side, med blå himmel og sol.

Antallet norske kommuner skal reduserer fra 422 til 356, og regjeringen har varslet at det skal bli enda færre.

Er samarbeid en bedre løsning?

KS Bedrift stilte spørsmålet om store kommuner er en forutsetning for å kunne levere gode og effektive tjenester eller om interkommunalt samarbeid kan gi like god eller bedre effekt.

Tilstede i panelet var Siri Gåsemyr Staalesen (Ap), Trond Markussen (president Nito), Norunn Tveiten Benestad (stortingsrepresentant H), Heidi Greni (stortingsrepresentant Sp), Mette Nord (Fagforbundet), Thomas Breen (Norsk Vann), Andre N. Skjelstad (stortingsrepresentant V).     

Diskusjonen gikk ivrig langs de tradisjonelle skillelinjene på spørsmålet om behovet for kommunesammenslåing. Det som det derimot syntes å være stor enighet om var behov for sterke fagmiljøer som kan levere gode tjenester til innbyggerne.

Spørsmålet var derfor om dette fagmiljøet best kunne oppnås gjennom kommunesammslåing eller gjennom interkommunalt samarbeid for eksempel ved bruk av IKS.

Tjenestekvaliteten er avgjørende

- Organisering viktig, men oppgaveløsning viktigere, påpekte Thomas Breen fra Norsk Vann.

- Selv om Høyre er sterke tilhengere av kommuneslåing, anerkjenner også vi at IKS kan levere gode tjenester, sa Høyres Norunn Tveiten Benestad. Hun stilte likevel spørsmål ved de tilfellene der en liten kommune er avhengig deltakelse i svært mange interkommunale samarbeid for å løse kommunens oppgaver.

Ankepunktet til Benestad var at det er et skjæringspunkt der det å administrere eierskap i mange selskap blir for krevende og at kommunen derfor mister styring på de tjenestene som leveres.

Venstres Andre Skjelstad fokuserte på at de kommunale tjenestene må ha en kvalitet og en pris som gjør næringslivet i stand til å løse sine oppgaver. - En liten kommune vil på enkelte områder, for eksempel innen renovasjon og vann og avløp, måtte sette opp prisen på selvkostgebyrene for å kunne levere gode tjenester, påpekte han.

Generelt oppfordret panelet til at kommunene hadde en høy grad av bevissthet rundt hvordan man organiserer tjenestene slik at de gir de beste tjenestene for kommunenes innbyggere.