You X Ventures Oalh2mojuuk Unsplash
Fire av ti bedrifter har ikke satt mål for mangfold. Samfunnsbedriftene arrangerer egen webinar-serie om mangfold de neste månedene. Foto: Unsplash

Mangfold er svaret! Hva var spørsmålet?

Andre bransjer

– Samfunnsansvar er mer enn å levere samfunnskritiske tjenester som strøm, vann, bredbånd og avfallshåndtering. Samfunnsansvar er også å sørge for større mangfold i arbeidsstokken, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

En undersøkelse gjennomført av Samfunnsbedriftene, der nærmere 200 medlemsbedrifter har svart, viser at 30 prosent av medlemsbedriftene har ledergrupper som utelukkende består av menn. Samtidig har 10 prosent av medlemmene kun kvinner i toppledelsen.

– En mangfoldig arbeidsstokk kan være variert i både alder, bakgrunn og kompetanse. Men like viktig for mangfoldet er det at begge kjønn er godt representert, at man har kolleger med ulik etnisk bakgrunn eller ulike former for funksjonsnedsettelser, sier Brevik.

Han forteller at mangfold kan være å benytte aksjelovens definisjon om at hvert kjønn minst skal være representert med 40 prosent i styrer. Kulturelt mangfold defineres ved at man har et variert innslag av personer fra ulike kulturelle  bakgrunner og etnisiteter.

Tradisjonelle valg styrer mangfold

– Undersøkelsen vår viser at seks av ti medlemmene har mål for kjønnsbalanse i bedriften, mens fire av ti ikke har det. Nær halvparten av bedriftene har ansatte med flerkulturell bakgrunn sier Brevik.

I tillegg går det fram at tradisjonelle utdanningsvalg styrer variasjonen i arbeidsstokken. Hele seks av ti bedrifter oppgir dette som den vanligste årsaken til lite mangfold på arbeidsplassen. Fysiske krav er også en vanlig årsak.

– For eksempel svarer over halvparten av medlemmene at enkelte stillinger i bedriften er utelukket for mennesker med nedsatt funksjonsevne på grunn av arbeidets fysiske art, sier Brevik.

Må arbeide systematisk

– Mangfoldsundersøkelsen viser at det står bra til på noen områder og dårligere på andre. I styrene har hele 85 prosent av medlemsbedriftene minst 40 prosent kvinner. Samtidig er det færre enn 40 prosent av bedriftene hvor kvinnene utgjør 40 prosent eller mer av arbeidsstyrken. Det er et klart behov for å arbeide mer systematisk med mangfold i mange av våre medlemsbedrifter, sier Brevik.

Det gjør Samfunnsbedriftene noe med:

– Det siste året har vi som arbeidsgiverorganisasjon jobbet systematisk med mangfold. Blant annet etablerte vi nettverket «Kvinner i samfunnsbedriftene» i fjor høst, sier direktør for samfunnskontakt Anna Ljunggren, som har ansvaret for satsingen på mangfold.

Selv om det ikke er mulig å møtes fysisk på grunn av koronasituasjonen, fortsetter arbeidet med kurs og seminarer om mangfold.

– Vi erstatter et nytt nettverk for kvinner med en digital møteserie om mangfold. Det starter opp allerede 1. desember, hvor blant annet administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge skal fortelle hvordan mangfold styrker bedriften, mens forfatter og forretningsutvikler Loveleen Brenna den 2. februar skal innlede om hvordan gode rekrutteringsprosesser kan sikre bedre mangfold. 3. mars skal tidligere administrerende direktør Rune Bjerke i DNB snakke om mangfold for en bedre arbeidshverdag, sier Ljunggren.

Hun understreker at det også vil bli et nytt kull av nettverket «Kvinner i samfunnsbedriftene» når det lar seg gjøre å møtes fysisk igjen.

Les mer om webinar-serien og meld deg på her!