Loveleen Brenna Krediter Bergen Offfentlige Bibliotek (3)
I andre webinar i vår serie om mangfold og ledelse møter du blant annet Seema-sjef og forfatter Loveleen Rihel Brenna. (Foto: Bergen Offentlige Bibliotek).
Webinar-serie om mangfold og ledelse

Ansetter du for fremtiden?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

De fleste ønsker mangfold på alle nivå i bedriften. Den 2. februar vil Seema-sjef Loveleen Brenna, OBOS-sjef Daniel Siraj og Joar Sæterdal Vik fra DFØ snakke om hvordan man kan gå frem når man skal ansette.

For å øke mangfoldet i bedriftene, kreves det noen grep. Selve ansettelsesprosesen kan være nøkkelen.

På det første webinaret i vår serie om mangfold og ledelse hørte vi hvordan tjenestene kan forbedres gjennom at folk er ulike. Denne gangen skal vi se på hvordan man kan skape større mangfold gjennom gode rekrutteringsprosesser.

– En mangfoldig arbeidsstokk kan være variert i både alder, bakgrunn og kompetanse. Men like viktig for mangfoldet er det at begge kjønn er godt representert, at man har kolleger med ulik etnisk bakgrunn eller ulike former for funksjonsnedsettelser, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

– Det siste året har vi som arbeidsgiverorganisasjon jobbet systematisk med mangfold. Blant annet etablerte vi nettverket «Kvinner i samfunnsbedriftene» høsten 2019, sier direktør for samfunnskontakt Anna Ljunggren, som har ansvaret for mangfold-satsingen.

Mangfold som strategi

Det er ikke tilfeldig at ledende selskaper bevisst rekrutterer for å sikre mangfold i ledelsen og blant ansatte. Det er viktig for å forstå kundenes behov. Og det er viktig for å realisere potensialet for innovasjon og nytenkning.

I tillegg tar bedriftene et samfunnsansvar ved å satse på mangfold når de rekrutterer.

Det første webinaret i denne serien ble arrangert 1. desember.

Den 2. februar skal blant annet forfatter og forretningsutvikler Loveleen Rihel Brenna snakke om hvordan gode rekrutteringsprosesser kan sikre bedre mangfold.

Den 3. mars skal tidligere administrerende direktør Rune Bjerke i DNB snakke om mangfold for en bedre arbeidshverdag.

Hvordan kan gode rekrutteringsprosesser sikre bedre mangfold?

Tid: 2. februar klokka 10.00 – 11.30

Sted: Digitalt (lenke blir tilsendt påmeldte deltakere)

Program:

Kl 10.00 Åpning 

Kl 10.03 Loveleen Rihel Brenna, daglig leder Seema 

Kl 10.30 Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS 

Kl 10.50 Joar Sæterdøl Vik, avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

 

Samtale kl. 11.00: 

Guri Larsen, fagsjef for rekruttering i DnB 

Jan Røilid, brannsjef, Kristiansandregionens brann og redning IKS

Rama Jama, miljøarbeider og familieveileder, Oslohjelpa

Øivind Brevik, adm. dir. Samfunnsbedriftene

 

Avslutning kl. 11.30

MELD DEG PÅ