ØB - høyreorientert - foto Jill Johannessen - for nett.jpg
Medlemsundersøkelsen 2019

Stor tilfredshet med KS Bedrift

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Vi er svært glade for at andelen fornøyde medlemmer har økt fra 66 til 80 prosent, sier administrerende direktør Øivind Brevik i KS Bedrift.

KS Bedrift har gjennomført en undersøkelse for å få vite hvor fornøyde bedriftene er med medlemskapet. Der svarer over 80 prosent at de er ganske eller svært godt fornøyde med medlemskapet.

Figur som viser medlemstilfredshet i KS Bedrift i 2013 og 2019.

– Da vi gjennomførte samme undersøkelse i 2013 var 66 prosent svært eller ganske fornøyde. Det betyr at vi kan notere en økning på 14 prosentpoeng på seks år, sier Brevik.

Gruppen som er ganske eller svært misfornøyd er redusert fra ti prosent i 2013 til fire prosent i år. Gruppen som stiller seg nøytral til medlemskapet er redusert fra 22 til 14 prosent.

Fornøyd med responstid

På spørsmål om medlemmene er fornøyde med tilgjengelighet og responstid, svarer 80 prosent bekreftende på dette. Også her har det vært en økning siden forrige undersøkelse i 2013.

– Dette er et tydelig signal om at medlemmene er fornøyde med den jobben vi gjør, sier Brevik som likevel ikke vil sole seg for lenge i glansen fra undersøkelsen.

– Denne undersøkelsen handler ikke bare om hvor vi er gode, men også hvor vi kan bli bedre. Medlemmene har gitt oss verdifull informasjon om hvilke områder hvor vi kan gjøre en ekstra innsats, sier han.

Variasjon

Til tross for jevnt over høy tilfredshet, er det flere områder hvor resultatene varierer.

– Det er en del variasjon mellom de ulike bransjene og mellom de ulike tjenestene vi tilbyr. Derfor peker undersøkelsen på forbedringsområder som vi kommer til å ta tak i allerede fra starten av 2020. Vi har fått et godt utgangspunkt for å kunne tilby enda bedre service til medlemmene.

Brevik er fornøyd med at KS Bedrifts arbeidsgivertjenester vurderes som svært gode og viktige.

Iverksetter tiltak

– Som arbeidsgiverforening er arbeidsgivertjenester, juridisk rådgivning og tariffarbeid helt grunnleggende tjenester. Her er det nødvendig at vi er gode for å beholde eksisterende medlemmer og verve nye.

 – Men det er jo også svært hyggelig at vi får så god tilbakemelding på de andre tjenestene, enten det er næringspolitikk, møteplasser, nyhetsbrev eller synlighet, sier Brevik.

Medlemsundersøkelsen vil være utgangspunkt for en rekke konkrete tiltak i handlingsplanen for 2020. Undersøkelsen skal også gjentas neste år for å kunne måle om de ulike tiltakene har ønsket effekt.