Møteplasser Strategi 1
Sosiolog, forsker, lederutvikler og bedriftsrådgiver Anne Grethe Solberg var en av innlederne på forrige kull med nettverket "Kvinner i samfunnsbedriftene". Samlingene er lagt opp slik at deltakerne skal få ny innsikt om likestilling og mangfold, inspirasjon og praktiske verktøy, samt høre kvinnelige toppledere dele sine erfaringer. Foto: Jill Johannessen
Kvinner i samfunnsbedriftene:

- Kvinner bør inn i ledelse og styrer

Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Samfunnsbedriftene inviterer kvinnelige ledere og medarbeidere i medlemsbedrifter til nytt kurs i nettverket«Kvinner i samfunnsbedriftene».

Kurset går over tre samlinger, og skal gi flere kvinner det de trenger for å aktivt ta på seg styreverv og lederposisjoner i samfunnsbedrifter og kommunal sektor.  

– Vi tror at kvinner i toppledelsen også vil tiltrekke kvinner i andre stillinger. Vi ønsker at våre medlemsbedrifter til enhver tid skal ha de beste ansatte både blant kvinner og menn, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene. 

Arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen har jobbet systematisk for å gi kvinnelige ledere de verktøyene de trenger for å styrke sin posisjon i bedriften.  

MELD DEG PÅ NETTVERKET

Fremtidige lederposisjoner

– Vi tror at flere kvinner vil ta på seg lederoppgaver hvis de føler seg trygge i rollen. Det kan de blant annet få gjennom bidrag fra oss som arbeidsgiverorganisasjon i viktige problemstillinger som man kommer opp i som leder, sier direktør for samfunnskontakt Anna Ljunggren i Samfunnsbedriftene. 

Nettverket er for kvinner som er daglige ledere, mellomledere eller øvrige ansatte som vil ha motivasjon til å ta på seg fremtidige lederposisjoner i våre bedrifter.

– Vi ønsker også kvinner i kommunal sektor velkommen til å delta, sier Ljunggren.  

I fjor høst gjennomførte Samfunnsbedriftene en undersøkelse om mangfold som nærmere 200 medlemsbedrifter svarte på. Undersøkelsen viser at 30 prosent av medlemsbedriftene har ledergrupper som utelukkende består av menn. Samtidig er kun 20 prosent av de daglige lederne kvinner. Blant dem er daglig leder Mona Moengen i Viken kontrollutvalgsekretariat IKS (Vikus). 

Ny kunnskap

– Det var svært nyttig for meg å delta i nettverket Kvinner i samfunnsbedriftene. Innledningene og diskusjonene ga meg en vekker og mye ny kunnskap om mangfold og likestilling i samfunnet generelt og for meg som daglig leder spesielt, sier Moengen. 

Blant de 50 deltakerne på den første samlingen i 2019/2020, hadde hun selskap av administrativ leder Unn Bjørklund i Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter (GIV).

– Jeg ble motivert av å delta i samlingen, samtidig som pågangsviljen min ble styrket. Jeg mener at også kommunalt ansatte vil ha nytte av å delta på disse samlingene, sier Bjørklund. 

Anna Ljunggren forteller at Samfunnsbedriftene har FNs bærekraftsmål som rettesnor.

– Derfor er vi opptatt av at også medlemsbedriftene våre skal ha det. Under mål 5 som handler om likestilling mellom kjønnene står det at vi skal sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv, sier hun.