Ima166541
DIGITALT PÅFYLL: Samfunnsbedriftene har inngått et samarbeid med DigitalNorway om å tilby medlemmene kurs som kan hjelpe dem i den digitale hverdagen. Foto: DigitalNorway
Nytt tilbud til Samfunnsbedriftenes medlemmer:

Påfyll av digital kompetanse

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Sammen med DigitalNorway vil Samfunnsbedriftene fra høsten tilby gratis kompetansepåfyll til ansatte og virksomheter gjennom fire ulike læringsreiser. 

Tilbudet er gratis for Samfunnsbedriftenes medlemmer, og her vil du få viktig digital grunnkompetanse som kan hjelpe deg i din arbeidshverdag.

Hva er en læringsreise?

Læringsreiser er kursrekker som går over en til to uker, der du og ansatte i din bedrift får tilgang til læringsverktøy som styrker og forbedrer den enkelte ansattes digitale kompetanse.  

– Vi vet at styrket digital kompetanse er etterspurt fra mange av våre medlemmer. Sammen med DigitalNorway – en av de fremste aktørene innen digital omstilling for små og mellomstore bedrifter i Norge – kan vi tilby fire læringsreiser, skreddersydd for våre medlemmer, sier administerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

En læringsreise består av korte kurs der materialet sendes ut i faste intervaller per e-post, og alt innholdet ligger tilgjengelig i DigitalNorways kursportal. Underveis avholdes det webinarer med eksperter fra fagområdet, og man får tilsendt relevante artikler og annet spennende innhold.

En komplett læringsreise tar typisk seks til ti timer å gjennomføre, avhengig av kursinnhold. Alle webinarer blir tatt opp, slik at du kan se dem senere dersom tidspunktet ikke passer.

– Vi vil anbefale at bedriften bruker anledningen til å gjennomføre kursene som sosiale tiltak. Hva med å be alle om å gjennomføre en modul før fredagslunsjen og så ta denne i fellesskap og diskutere det dere har lært? Det lar seg fint gjennomføre enten man møtes digitalt eller fysisk, sier Brevik.

Hva vil du lære om?

– Ansatte og virksomheter er på ulike digitale læringsnivåer. Kurstilbudet er tilpasset dette slik at den enkelte virksomhet kan plukke ut det som er relevant for dem, enten det er introduksjon til nye digitale verktøy eller ledelsesbasert digital ledelse.

De første temaene du kan lære mer om er (med sannsynlig oppstart i parentes):

  • Introduksjon til digitale teknologier (uke 35, 2021)
  • Fra data til verdi (uke 44, 2021)
  • Omstilling og ledelse (uke 5, 2022)

– Invitasjon til de ulike kursene kommer til å bli sendt ut etter hvert som kursene settes opp. Læringsreisene foregår til faste tidspunkter med påmelding; det vil si at du må melde deg på hver enkelt kursrekke, og sette av tid i kalenderen til læring, sier Brevik.

Han forteller at den første læringsreisen starter allerede 31. august, og du kan lese mer og melde din interesse allerede via denne lenken. Påmeldingsfrist for den første læringsreisen er 2. juli.

– I tillegg til de tre temaene setter vi opp et fjerde kurs med DigitalNorway som starter i uke 13 neste år. Her inviterer vi medlemmene til å velge selv hva de ønsker å lære om.

Man kan stemme på disse alternativene: 

  • Sikkerhet: Hvordan sikre bedriften mot cyberangrep?
  • Innovasjon: Hvordan arbeide med innovasjon og nyskaping?
  • Jobbe smartere: Hvordan jobbe smartere ved hjelp av teknologi og digitale verktøy?
  • Digitalisering og styret: Hvordan få diskusjonen om digitaliseringen inn i styrerommet?

– De som allerede nå har sterke meninger, kan stemme ved å bruke denne lenken. Men vi sender også ut en påminnelse om avstemmingen etter de to første læringsreisene, sier Brevik.

Følger opp medlemmenes ønsker

Han gleder seg over å kunne tilby de digitale kursene fra DigitalNorway. 

– I medlemsundersøkelsene fra 2019 og 2020 satt våre medlemmer digitalisering høyt oppe blant sakene de mener vi bør jobbe mer med. Dette prosjektet med DigitalNorway er en direkte oppfølging av medlemmenes ønsker.

– Samtidig er dette også viktig kompetanse for oss som arbeidsgiverorganisasjon, og både jeg og flere av våre ansatte kommer til å følge disse læringsreisene sammen med medlemmene, sier Brevik.