DSC0112
Administrerende direktør Pål Smits i Lindum AS er valgt til ny styreleder i Samfunnsbedriftene.

Pål Smits ny styreleder i Samfunnsbedriftene

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Jeg ser frem til å jobbe med svært mange kompetente personer i både styre og administrasjon i Samfunnsbedriftene. Våre medlemmer spiller en viktig rolle i både det grønne skiftet og i restarten av samfunnet etter koronapandemien.

Det sier administrerende direktør Pål Smits i Lindum AS, som er valgt til ny styreleder i Samfunnsbedriftene. Han overtar etter Per Arne Kaarstad i Sodvin SA, som har sittet som styreleder de siste fem årene.

– Per Arne har vært en utmerket styreleder som har loset Samfunnsbedriftene trygt gjennom mange viktige saker de siste årene. Blant annet har samlingen av norske havner i én organisasjon og prosessen rundt bytte av navn fra KS Bedrift til Samfunnsbedriftene vært viktige strategiske grep, sier Smits.

Kjent størrelse

Pål Smits er et kjent navn i kommunal sektor. Han har bygget og ledet Lindum AS fra den spede starten i 1997 og frem til dagens konsern med fire datterselskaper som driver virksomhet på en rekke områder innen avfallshåndtering og ressursgjenvinning. Konsernet har drevet innovasjon på en rekke områder, og hadde i 2020 vokst til en omsetning på 680 millioner kroner, noe som også har gitt solide bidrag i utbytte til eieren Drammen kommune gjennom mange år.

Smits er utdannet ved Oslo ingeniørhøyskole og Agder Ingeniør- og distriktshøyskole, og har siden studert økonomi, prosjektledelse og coaching ved Handelshøyskolen BI. Før han bygget opp Lindum jobbet Smits 11 år i det rådgivende ingeniørselskapet Grøner. Du kan lese mer om den nye styrelederen i dette lederintervjuet.

Sentrale samfunnsbedrifter

Pål Smits har allerede sittet i Samfunnsbedriftenes styre i flere år, og er også leder for bransjestyret i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. Den nye styrelederen er derfor svært godt kjent med utfordringer og muligheter for norske samfunnsbedrifter.

– Samfunnsbedriftenes medlemmer leverer helt grunnleggende tjenester på en rekke områder til innbyggere og næringsliv over hele landet. De er derfor en forutsetning for at resten av samfunnet skal fungere. Samtidig har medlemmene vist at de kan være innovasjonsledende, blant annet på klimaområdet. Våre medlemmer kan derfor spille en viktig rolle i det grønne skiftet og overgangen til sirkulærøkonomi, sier Smits og legger til:

– Under koronapandemien har vi sett hvilke kritiske samfunnsfunksjoner mange av våre medlemmer fyller. Når vi nå skal tilbake til normalen og restarte samfunnet, vil disse selskapene også være helt sentrale.

Smits er spesielt fokusert på samspillet mellom eier og bedrift og hvordan eierne ved hjelp av bedriftene kan nå sine mål. Samarbeid på tvers for å nå de store viktig målene for samfunnet er også helt nødvendig, sammen med innovasjon og nye bærekraftige løsninger.

Bred kompetanse

Med seg i arbeidet får Pål Smits et styre som er bredt sammensatt både når det gjelder bransjer og geografi. Halvard Aglen (Kristiansand Havn), Marit Jacobsen (Barentssekretariatet) og Wenche Risdal Lund (IKA Kongsberg) var ikke på gjenvalg og fortsetter i styret. Nye styremedlemmer er Thorleif Vikre (Kragerø Bredbånd AS), Ingrid Nordbø (IVAR IKS), Per Gunnar Pedersen (Salten Brann og redning) og Guro Gausemel (Søre Sunnmøre IKT).

Under generalforsamlingen kom det et benkeforslag om å styrke energikompetansen i styret, og generalforsamlingen valgte derfor å utvide antall styremedlemmer fra sju til åtte, noe paragraf 4.4 i vedtektene åpner for. Dermed ble Guro Gausemel fra Søre Sunnmøre IKT valgt inn som fast styremedlem, mens Kjell Are Johansen i Andøy Energi AS ble valgt inn som første varamedlem med møte- og talerett. I tillegg fortsetter Stein Valle (Nord-Salten Kraft) som varamedlem, mens Mona Katrine Syrstad (OKS Trøndelag SA)​ er nytt varamedlem.

Administrerende direktør Øivind Brevik er veldig fornøyd med det nye styret.

– Det er veldig bra at vi har fått et godt kompetent styre som viser bredden i medlemsmassen både geografisk og bransjemessig. Det burde jo være en selvfølge, men det er også tilfredsstillende at vi har fått et styre med god kjønnsbalanse, sier Brevik.

I tillegg til Per Arne Kaarstad går også nestleder Per Olav Pettersen (Vestfold Interkommunale brannvesen IKS) og styremedlemmene Audun Halleraker (Bømlo Vatn og avløp) og Tore Lundestad (Borg Havn) ut av styret.

Samfunnsbedriftenes styre vil i neste periode bestå av:

Leder Pål Smits, Lindum AS
Nestleder Thorleif Vikre, Kragerø Bredbånd AS
Styremedlem Ingrid Nordbø, IVAR IKS
Styremedlem Halvar Aglen, Kristiansand havn
Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet
Styremedlem Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg
Styremedlem Per Gunnar Pedersen, Salten Brann og redning
Styremedlem Guro Gausemel, Søre Sunnmøre IKT

Varamedlem med møterett Kjell Are Johansen, Andøy Energi AS  
Varamedlem Stein Valle, Nord-Salten Kraft
Varamedlem Mona Katrine Syrstad, OKS Trøndelag SA​

Valgkomitéen i Samfunnsbedriftene vil i neste periode bestå av:

Leder Einar Olsen, Drammen havn
Nestleder Geir Elsebutangen, Kragerø Energi 
Medlem Tor Morten Mandt, Indre Østfold Renovasjon
Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling 
Medlem Tanya Breyholz, Vestfold vann IKS
Varamedlem Aud Jane Beheim, SIMAS 
Varamedlem Per Gunnar Markegård, Hemsedal Energi