Foto: Celine Lyse Augdal :Finansdepartementet
AVTALE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la fram forslag til statsbudsjett 6. oktober. Etter drøyt tre uker med forhandlinger, kunne de i går presentere en budsjettavtale som er inngått med SV. Foto: Celine Lyse Augdal/Finansdepartementet
Statsbudsjett 2023:

Positivt med grønnere budsjett

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Det er ­positivt at regjeringens avtale med SV gjør at vi får et grønnere statsbudsjett neste år. Både kommuner og kommunale selskaper er viktige bidragsytere i den grønne omstillingen.

Det sier Pia Farstad von Hall som er direktør for samfunnskontakt i Samfunnsbedriftene.

Regjeringen ble i går enig med SV om en budsjettavtale, etter å ha forhandlet siden 7. november. Nå skal avtalen til godkjenning hos partienes stortingsgrupper, men det meste tyder på at det skal gå greit. Dermed er det bare formaliteter som gjenstår før Stortinget vedtar det endelige statsbudsjettet for 2023 i midten av desember.

– Det er fortsatt mange saker vi gjerne skulle sett i budsjettet, men vi er positive til at vi får et grønnere statsbudsjett. For eksempel er klimasatsordningen for kommunene tilbake i budsjettet med 100 millioner kroner, og det kommer 850 millioner kroner ekstra til klimatiltak gjennom Enova, sier von Hall.

Grønne vedtak

I tillegg har det blitt enighet om ikke mindre enn 45 anmodningsvedtak, der Stortinget ber regjeringen om å komme med tiltak, sette i gang utredninger eller sende saker ut på høring.

– Her er det en rekke grønne vedtak, blant annet at miljøhensyn og klimagassreduksjoner skal vektlegges i offentlige innkjøp. Norske kommuner bruker hvert år over 200 milliarder kroner på varer og tjenester, så dette kan få stor effekt.

­– Samtidig er det tiltak som vi må følge videre, for eksempel forslaget om å fremskynde kravet om nullutslipp i offentlige anskaffelser av bybusser fra 2025 til 1. januar 2024. Her må også biogass spille en sentral rolle. Dette er viktig for våre medlemmer innen avfall og ressurs, sier Von Hall.

Mudring, brannskole og VTA

Flere av bransjene i Samfunnsbedriftene kan notere politiske seire etter at den endelige budsjettavtalen kom på plass.

– Det er blant annet bevilget 35 millioner kroner mer til Grønn skipsfart, og så settes det av 70 millioner kroner til havneutdyping i Borg havn og Mehamn.

– Årets store begivenhet for brann og redning var naturligvis at det kommer en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten i form av en stortingsmelding neste år. Det er imidlertid svært viktig og bra at den nye brannskolen også er sikret finansiering gjennom det endelige statsbudsjettet, sier von Hall.

I budsjettavtalen mellom regjeringen og SV er det lagt inn 500 plasser til varig tilrettelagt arbeid (VTA).

– Vi er glade for at budsjettavtalen har tatt inn over seg signalene som vi og flere andre spilte inn i budsjetthøringene i høst. Det er positivt med 500 flere VTA-plasser, men det er fortsatt et stykke igjen. Tall fra NAV viser at behovet ligger et sted mellom 900 og 1900 nye plasser hvert eneste år.

Her kan du laste ned budsjettavtalen i tall og verbalforslag.