Jan tore Sanner - foto-eirin-larsen-smk - for nett.jpg
Finansminister Jan Tore Sanner (H) la i dag fram nye økonomiske tiltak for å styrke bedrifter og næringsdrivende i korona-krisen. Foto: Eirin Larsen, SMK
Koronapandemien:

Regjeringen la fram krisepakke for bedriftene

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smittetiltakene.

Det sa finansminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse den 27. mars.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier Sanner.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.

Fornøyd med løsningen

Administrerende i Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) direktør Øivind Brevik er glad for at regjeringen nå kommer med ytterligere tiltak.

– Samfunnsbedriftene har en rekke medlemmer som direkte eller indirekte blir finansielt berørt av koronapandemien. Nettselskaper og kraftleverandører er eksempler på dette, og vi har de siste ukene arbeidet aktivt mot myndighetene for å løse utfordringene som disse medlemmene står overfor, sier Brevik.

På vegne av energimedlemmene tok Samfunnsbedriftene derfor initiativ til en statlig garantiordning overfor Finansdepartementet sist torsdag. Det er en ordning som har fått godt gehør også blant andre bransjeorganisasjoner som Energi Norge og Distriktsenergi.  

– Det aller viktigste for våre medlemmer er imidlertid at innbyggere og næringsliv får økonomisk hjelp til å betale sine regninger. Jeg er glad for at regjeringen følger dette sporet i den tiltakspakken som er lagt fram i dag, sier Brevik.

Fortsatt usikkerhet 

Det er fortsatt for tidlig å si noe om hva den totale krisepakken vil omfatte, og Brevik sier at Samfunnsbedriftene kommer til å følge nøye med den neste uken når regjeringen konkretiserer tiltakene.

– Vår medlemsmasse omfatter mange ulike typer bedrifter, og vi kommer til å se nærmere på hvordan regjeringens krisetiltak kan hjelpe disse medlemmene. Vi har allerede spilt inn en rekke endrings- og løsningsforslag på vegne av medlemmene, og det kommer vi til å fortsette med, sier Brevik.