Øivind Brevik 1
BÆREKRAFT: Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene går alltid med bærekraft-pin på jakkeslaget. Nå har organisasjonen også meldt seg inn i FNs bærekraftinitiativ for næringslivet. Foto: Jill Johannessen
Melder seg inn i UN Global Compact:

Samfunnsbedriftene øker bærekraft-forpliktelsene

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Vi har allerede jobbet mye med bærekraft både internt og hos våre medlemmer. Nå tar vi et skritt videre ved å melde oss inn i FNs bedriftsinitiativ for bærekraft, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 12.000 bedrifter i 160 land er medlemmer. I dag finnes det lokale UN Global Compact-nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert i Norge, som er blant nettverkene med aller størst medlemsvekst.

– Vi har hatt gode samtaler med UN Global Compact det siste året. Vår visjon «Bærekraftige samfunn – nyskapende arbeidsliv» viser en tydelig retning, så det var naturlig for oss å delta i FN-initiativet, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Global bevegelse

Det var daværende FN-generalsekretær Kofi Annan som lanserte UN Global Compact i 2000. Målet var å skape en global bevegelse av ansvarlige og bærekraftige bedrifter, som skulle forme fremtidens næringsliv.

UN Global Compacts ti prinsipper og bærekraftsmålene staker ut retningen for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Prinsippene og bærekraftsmålene går som en rød tråd gjennom alt arbeidet UN Global Compact-bedriftene gjør.

Les også: – En rettesnor for alt vi gjør

– FNs bærekraftsmål er allerede førende for alt vi gjør i Samfunnsbedriftene. Når vi melder oss inn i UN Global Compact forplikter vi oss i tillegg til å følge de ti prinsippene og rapportere årlig på dem. Dette omhandler ansvarlig drift på områder som menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø, sier Brevik.

Lokal forankring

I UN Global Compact Norge er det over 300 medlemmer. Det arrangeres en rekke ulike medlemsaktiviteter.

– I tillegg kommer løsningsplattformer og nettverk som driver kunnskapsdeling innen bærekraft. Her er det så ulike temaer som sirkulære forretningsmodeller, helse, romsatsing, stordata og bærekraftige matsystemer, sier Brevik.

Han legger vekt på at Samfunnsbedriftene ikke bare gjør dette for sin egen skyld.

– Som arbeidsplass ønsker vi naturligvis å ta samfunnsansvar og drive mest mulig bærekraftig. Som en medlemsorganisasjon ønsker vi i tillegg å drive bærekraftsarbeid ut mot våre medlemmer. Jeg er ganske sikker på at våre bedrifter vil merke at vi nå har blitt en del av UN Global Compact Norge, sier Brevik.

– Vi vet at flere av våre medlemmer enten er på vei inn i UN Global Compact eller vurderer saken. Vi gir gjerne råd dersom noen medlemmer vil melde seg inn i bærekraftinitiativet.

Ønsker velkommen

Administrerende direktør Kim Noguera Gabrielli i UN Global Compact Norge ønsker Samfunnsbedriftene hjertelig velkomne som medlemmer.

– Det er bra at organisasjonen slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og ønsker å øke sitt bærekraftsengasjement ytterligere, sier Gabrielli.

– Med mange offentlig og kommunalt eide bedrifter som tar et viktig bærekraftsansvar i sine lokalsamfunn, er Samfunnsbedriftene et naturlig og velkomment medlem.