26278240988_6c455d469f_k.jpg
Landstrøm er et eksempel på en innovativ løsning som oppstår i samarbeide mellom to viktige lokale aktører: energiselskapet og havnen. Når ren vannkraft får drive skipenes systemer mens de ligger til kai, blir det mindre utslipp og renere luft for byens innbyggere. (Foto: Jill Johannessen).
Digitaliseringsdirektoratets StimuLab fremmer samarbeide

Søk på midler for tjenesteinnovasjon

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Har din virksomhet en idé til et samarbeide som kan forbedre tjenestene? Om dere ikke er et AS, kan dere søke StimuLab om å bli et fyrtårnprosjekt. I år deles det ut inntil 20,3 millioner kroner. Søknadsfrist er 28. februar.

StimuLab søker samarbeid med virksomheter og kommuner som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

Kommunale selskap som er organisert som aksjeselskap (AS) faller utenfor denne ordningen og kan derfor ikke søke.

Både virksomhetene og forvaltningen må i stadig større grad løse utfordringer på tvers av flere bransjer. StimuLab prioriterer derfor prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har sammensatte problemstillinger med uklart ansvar.

Prosjektene må være i en tidlig fase, de må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring. Prosjektene som oppfyller følgende krav vektlegges:

  • har et tydelig brukerfokus og tar utgangspunkt i reelle brukerbehov.
  • har et tydelig innovasjonspotensial. Med innovasjonspotensial mener vi blant annet hvor nytt dette er, og om det finnes løsninger på tilsvarende eller lignende problemstillinger fra før.
  • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats.
  • har et tydelig gevinstpotensial.
  • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter.
  • er åpne og ikke har en forhåndsbestemt løsning.

Les mer om SimuLab på Digitaliseringsdirektoratets hjemmesider.