Øivind Brevik Foran Stortinget
– Dette gir oss verdifull informasjon som vi skal bruke til å betjene medlemmene på en enda bedre måte i 2021, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene. Medlemsundersøkelsen 2020 viser at medlemmene er mer fornøyde enn noensinne. Foto: Jill Johannessen
Medlemsundersøkelsen 2020:

Stadig mer tilfredse medlemmer

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Samfunnsbedriftenes medlemsundersøkelse viser at andelen fornøyde medlemmer har økt fra 81 til 82 prosent. – Dette er storartet, sier administrerende direktør Øivind Brevik.

Medlemsundersøkelsen blir gjennomført i november hvert år. Den undersøker hvor tilfredse bedriftene er med medlemskapet i Samfunnsbedriftene og de ulike tjenestene de får som medlemmer.

– Vi er i ferd med å legge et veldig spesielt år bak oss, hvor vi har hatt flere henvendelser fra medlemmene enn noen gang tidligere. Vi er veldig klar over at dette har vært et svært krevende år for mange av medlemmene våre. Derfor er det spesielt hyggelig at de setter så stor pris på medlemskapet, sier Brevik.

Figur som viser tilfredshet blant medlemmene i Samfunnsbedriftene.

TILFREDSE MEDLEMMER: Andelen som er ganske eller svært godt fornøyd med medlemskapet i Samfunnsbedriftene har økt fra 81,1 prosent i 2019 til 82,1 prosent i 2020.  

På spørsmål om hvor fornøyde medlemmene er med tilgjengelighet når de tar kontakt med Samfunnsbedriftene, svarer 83 prosent at de er ganske eller svært godt fornøyde. Det er en betydelig oppgang fra 77 prosent i 2019.

Færre misfornøyde

I tillegg til at 82 prosent er fornøyde med medlemskapet, svarer de resterende 18 prosentene at de stiller seg nøytrale. I fjor var det 4,3 prosent av medlemmene som var ganske eller svært misfornøyde med medlemskapet.

– Det betyr at det ikke lenger er noen medlemmer som er misfornøyde, og det er vi selvsagt svært godt fornøyde med. Men det betyr ikke at vi kommer til å slappe av. Vi ønsker at flest mulig skal være svært godt fornøyde, og det er nok av utfordringer å ta tak i på vegne av medlemmene, sier Brevik.

Figur som viser tilfredshet med tilgjengelig i Samfunnsbedriftene.

FORNØYDE MED TILGJENGELIGHET: Medlemmene er godt fornøyde med tilgjengeligheten når de tar kontakt med Samfunnsbedriftene. Andelen som er ganske eller svært godt fornøyde øker fra 76,5 prosent i 2019 til 82,6 prosent i 2020.

Han forteller at det er store forskjeller mellom de ulike bransjene. Det gjelder både tilfredshet og hvor viktig de mener de ulike tjenestene er. Det er også en trend at kjennskap og tilfredshet med tjenestene øker etter selskapenes størrelse.

– Dette gir oss verdifull informasjon som vi skal bruke til å betjene medlemmene på en enda bedre måte i 2021. Vi vurderer allerede flere tiltak for å kunne betjene mange av våre mindre medlemmer på en bedre måte, sier Brevik.

Annerledesåret

Som en følge av koronapandemien har Samfunnsbedriftene vært aktiv med å informere medlemmene om blant annet viktige restriksjoner, regelendringer og kompensasjonsordninger.

– Til tider følte vi at informasjonstrykket mot medlemmene ble vel stort. Derfor er det fint å se at hele 87 prosent likevel mener at informasjonsmengden har vært passe. Det er til og med en økning fra 85 prosent i 2019, sier Brevik.

For informasjonsbehovet under koronapandemien har åpenbart vært stort, og andelen medlemmer som har vært innom nettsidene de siste tre månedene har økt fra 79 prosent i 2019 til 85 prosent i 2020.

– Men kanskje aller viktigst: Det er stadig flere av medlemmene som vil anbefale medlemskap i Samfunnsbedriftene til andre. Der har andelen økt fra 68 prosent i 2019 til 71 prosent i år, sier Brevik.

Arbeidsliv på topp

Medlemmene er også blitt spurt om hvilke saker som de mener er viktig at Samfunnsbedriftene jobber mer med. I fjor var det digitalisering som lå på topp, fulgt av samfunnsansvar.

– I år er det arbeidsliv som ligger på topp, og det skyldes nok at mange av medlemmene våre har måttet forholde seg til mange arbeidslivsspørsmål gjennom koronakrisen, enten det er permitteringer, oppsigelser, ferieavvikling eller annet, sier Brevik.

Han forteller at både administrasjonen og styret kommer til å gå nøye gjennom årets medlemsundersøkelse for å se hvordan Samfunnsbedriftene kan bli en enda mer verdifull arbeidsgiver- og interesseorganisasjon neste år.

– Det er jo medlemmene vi er til for. Derfor er det ekstra viktig at vi tar med oss det vi kan bli bedre på. Vi har fått mange gode innspill på hva vi kan jobbe mer med, og hvilke typer informasjon medlemmene ønsker mer av på våre nettsider.