Øivind Brevik Klimameldingen Foto JJ For Nett (1)
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene mener at kompetanse er noe av det viktigste i forslaget til statsbudsjettet 2022. (Foto: Jill Johannessen)
Forslag til statsbudsjett 2022

Statsbudsjettet må heve kompetansen i arbeidslivet

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

- Kompetanseheving i arbeidslivet er viktig for å skape bærekraftige lokalsamfunn, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

- Vi hører også at avtroppende statsminister Erna Solberg trekker frem kunnskap og kompetanse som noe av det viktigste i forslaget til statsbudsjettet 2022, som ble presentert den 12 oktober, sier Brevik.

- Arbeidsledigheten er heldigvis på vei ned. Det gir rom for å gjøre en ekstra innsats for å få flere i arbeid og forhindre at folk faller ut av arbeidslivet.

- Den nye regjeringen må ta tre grep fremover: Lærlingetilskuddet må økes, ordningen med lønnstilskuddet må brukes mer og vi må sikre at enda flere fullfører videregående opplæring.

- Dette er viktige grep for å sikre at unge kommer seg ut i arbeidslivet og at bedriftene får tak i arbeidskraften de trenger. Vi forventer derfor at den nye regjeringen vil følge opp disse sakene.

  • Klikk på bildet for å se video med adm. dir. Øivind Breviks uttalelser om statsbudsjettet.

Solbergs siste statsbudsjett

Det spesielle i år er at dette er regjeringen Solbergs siste statsbudsjett. Den påtroppende Støre-regjeringen vil legge frem en tilleggsproposisjon med sine prioriteringer. Denne vil trolig komme innen tre til fire uker.

- Samtidig venter vi spent både på den nye regjeringens platform, og på hvem som skal få hvilke poster i den nye regjeringen, sier samfunnskontakt Anna Ljunggren i Samfunnsbedriftene.

- Det er viktig å merke seg at finanskomitéen og de øvrige fagkomitéene inviterer til høringer om statsbudsjettet. Da skal vi være på ballen og sørge for at vi kommer med innspill som er viktige for medlemmene våre.

Trenger flertall i Stortinget

Etter at tilleggsproposisjonen er lagt frem, vil det bli forhandling i Stortinget slik at den påtroppende mindretallsregjeringen kan få et parlamentarisk flertall for neste års statsbudsjett.

- I praksis vil det forhandles med SV, ettersom de er grunnlaget for at den nye regjeringen får stortingsflertall. Og for å få SVs støtte, må de nok åpne for å endre på litt. Man bør nok altså vente med å åpne champagneflaskene, for det kan komme endringer i flere runder, sier Ljunggren.

Hele denne prosessen er antatt å være ferdig innen 25. november, da finansdebatten etter planen skal finne sted. Slik at neste års statsbudsjett kan vedtas endelig, en gang før jul.