Øivind Brevik Nytt Forsøk JJ For Nett
FORNØYD: – Det er utrolig inspirerende å få så gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Men vi kan alltid bli bedre, og starter det neste året med nye satsinger for å gi mest mulig verdi til medlemmene, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene. Foto; Jill Johannessen
Medlemsundersøkelsen 2022:

– Utrolig inspirerende med så fornøyde medlemmer

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Hele 85,3 prosent av medlemmene i Samfunnsbedriftene er fornøyde med medlemskapet. Bare 1,2 prosent er misfornøyde. – Det er utrolig inspirerende å få så gode tilbakemeldinger fra medlemmene.

Det sier administrerende direktør Øivind Brevik etter å ha sett tallene fra årets medlemsundersøkelse. 

85,3 prosent fornøyde medlemmer er en økning på ett prosentpoeng fra 2021. Tilfredsheten er jevnt over høy, uavhengig av bransje, geografi og størrelse på medlemsbedriftene.

Arbeidsgivertjenester og møteplasser 

Medlemmene sier også at de er veldig fornøyde med de ulike tjenestene Samfunnsbedriftene leverer. Her scorer arbeidsgivertjenester høyest, mens det også er gode tall for advokatbistand og tariff.

– Det er vi svært godt fornøyde med, siden dette er blant de viktigste tjenestene vi leverer. Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon skal vi sørge for at våre medlemmer er både trygge og gode arbeidsgivere, sier Brevik. 

TIlfredsheten med møteplasser gjør et stort hopp fra 54 prosent fornøyde i 2021 til 68 prosent fornøyde i 2022. 

– Under koronapandemien måtte vi kaste oss rundt for å lage digitale møteplasser, og på vei ut av pandemien måtte vi finne en balanse mellom å beholde gode digitale kurs og samtidig komme i gang med fysiske møteplasser igjen. Vi er naturligvis kjempeglade for at medlemmene mener at vi har truffet planken her, sier Brevik.  

Litt tilbake på tilgjengelighet

Samfunnsbedriftenes medlemsundersøkelse er gjennomført hver høst siden 2019. Som regel har det bare gått oppover, men det er også tilbakemeldinger om at noe kan gjøres bedre.

– For eksempel går vi litt tilbake på tilgjengelighet, altså hvor fornøyde medlemmene er med responstid når de tar kontakt med oss. Der går vi tilbake fra 87 prosent fornøyde til 85,5 prosent fornøyde. Det er fortsatt et veldig høyt tall, men vi skal ikke hvile på laurbærene av den grunn, sier Brevik.

Han mener at medlemsundersøkelsen gir svært viktige tilbakemeldinger, og sier at resultatene brukes aktivt i hele organisasjonen.

– Vi kan alltid bli bedre, og starter det neste året med nye satsinger for å gi mest mulig verdi til medlemmene.

Ledelse og arbeidsliv

I undersøkelsen får medlemmene anledning til å peke på hvilke områder de mener det er viktig at Samfunnsbedriftene jobber mer med. 

– I 2020 pekte medlemmene på digitalisering, og da innledet vi et samarbeid med Digital Norway for å øke den teknologiske grunnkompetansen i medlemsbedriftene. I 2021 pekte de på bærekraft, og det siste året har vi derfor hatt en bærekraftsansvarlig som hjelper medlemmene med dette viktige området, sier Brevik.

Han forteller at det er ledelse og arbeidsliv som peker seg ut denne gang. 60 prosent vil ha mer satsing på ledelse, mens drøyt halvparten trekker fram arbeidsliv som et viktig område.

– Derfor blir dette også blant satsingene våre i 2023. Vi er i gang med nye lederutviklingsprogrammer, og kommer til å ha mer om ledelse på møteplasser og nettsiden. Denne våren styrker vi også laget vårt som skal jobbe med arbeidsliv, så her skal medlemmene få mer trykk på det de er opptatt av, sier Brevik.