Fullriggeren Sørlandet - krediter Kristiansand kommune.jpg
Mannskap henger i seilene på Fullriggeren Sørlandet. (Foto: Kristiansand kommune)
KS Bedrift leier Fullriggeren Sørlandet:

- Vi blir sterkt tilstede på Arendalsuka

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Med hele fire egne arrangement på Fullriggeren Sørlandet den 13. august, vil KS Bedrift være svært aktive på årets Arendalsuka.

Over tid har Arendalsuka blitt en viktig politisk møteplass. Her møtes folk med roller innenfor politikken, samfunnslivet og næringslivet for å debattere og utforme politikk. Kanskje finner en og annen vanlig innbygger også veien til Arendal denne uka.

- Arendalsuka er et svært viktig møtested for interesseorganisasjoner og politikere. I år går vi i KS Bedrift inn for i enda større grad å legge premissene for debatten, sier administrerende direktør Øivind Brevik.

KS Bedrift vil påvirke

- Det er viktig for oss å synliggjøre det vi jobber med hver dag i Oslo, sier kommunikasjonsdirektør Steinar Q. Andersen. - Nå flytter vi i praksis kontoret til Arendal for å fronte sakene som våre medlemsbedrifter er opptatt av, legger han til.

Vi starter dagen med en debatt: Må kommuner være store for å levere gode tjenester?

- Her ønsker vi å løfte debatten om kommunesammenslåing til et annet nivå, sier samfunnskontakt Anna Ljunggren. - Vi tror at det for innbyggerne i mindre grad handler om hva kommunen heter eller hvor stor den er, og at det mer handler om at de kommunale tjenestene fungerer godt og utføres på en bærekraftig måte, legger hun til.

Skal synliggjøre samarbeidsformer

KS Bedrift har i forbindelse med Arendalsuka gjort en gjennomgang av hvilke ulike samarbeid samfunnsbedrifter har med hverandre. Denne rapporten legges frem på morgenen tirsdag den 13. august.

- Vi organiserer langt flere selskap enn de som holder på med våre «hovedbransjer». Vi vil få frem at også disse selskapene betyr mye for lokalbefolkningen og kan organiseres som interkommunale selskap, sier Ljunggren.  

Avfallsbransjens arrangement

KS Bedrift Avfall holder arrangementet: Plastberget må ned – hva kan gjøres med det?

For at Norge innen 2035 skal ha 65 prosent materialgjenvinning, må vi blant annet tredoble utsorteringen av plast. Men hvem skal kjøpe denne plasten? Vi tar debatten om hvordan man skaper etterspørsel for å bruke gjenvunnet plast i nye produkter.

Havnenes arrangement

Norske Havner holder arrangementet: Grønn transport i det blå.

Tungtransport kan være både trafikkfarlig og ha helseskadelige virkninger. Og vi vet at tungtransporten vil øke dramatisk fremover. Hvorfor klarer ikke da politikerne å følge opp vedtak om å flytte mer gods fra vei til sjø og bane?

Norske Havner vil om kort tid også sende en oversikt over aktuelle arrangement fra samarbeidspartnere som eksempelvis Grønt Skipsfartprogram, Kysthavnalliansen og Norconsult.

Energibransjens arrangement

KS Bedrift Energi holder, i samarbeid med Distriktsenergi, arrangementet: Hvorfor er det så store forskjeller på strømregningen?

Regjeringen ønsker å slå sammen nettselskaper. Men vil slike fusjoner gi lavere strømregninger? Vi tar debatten om hva som må gjøres for å få en mer rettferdig pris på nettleie.

Felles middag

Kvelden den 13. august avsluttes med et «dekkselskap» ombord i fullriggeren Sørlandet. Her blir det en hyggelig anledning til å bygge nettverk og snakke med gamle kjente. Selskapet er for medlemmer og inviterte samarbeidspartnere.

Her kan du melde deg på Arendalsuka