Øivind Brevik og kolleger fra KS Bedrift trosset været i dag for å vise sin støtte til klimastreikende foran Stortinget i dag. - Jeg skulle gjerne sett flere voksne stå sammen med ungdommen, sier han (Foto: Jill Johannessen, KS Bedrift).
Øivind Brevik og kolleger fra KS Bedrift trosser været for å vise sin støtte til klimastreikende foran Stortinget. - Jeg skulle gjerne sett flere voksne stå sammen med ungdommen, sier han (foto: Jill Johannessen, KS Bedrift).
KS Bedrift støtter ”klimastreikerne”

- Vi må tørre å tenke nytt

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer

- Klimastreikerne minner oss på hvor viktig klimatrusselen er og at vi må tenke bærekraft i alt vi gjør. Skal FNs bærekraftsmål nås, må vi tenke nytt, sier KS Bedrifts administrerende direktør Øivind Brevik.

KS Bedrift representerer blant annet kommunalt eide bedrifter innenfor energi, avfallshåndtering og havner som alle har en nøkkelrolle for å utvikle bærekraftige løsninger lokalt, og som er viktige for at kommunene skal nå sine klimamål.

- Klimaendringene er globale, men løsningene er lokale. Derfor er vi opptatt av å se våre medlemsbedrifter i en større sammenheng og jobber for at de skal sette bærekraft høyt på agendaen, sier Brevik.

Mange av medlemsbedriftene går allerede foran i det grønne skiftet. Brevik trekker frem et eksempel fra avfallsbransjen som understreker viktigheten av samarbeid for å lykkes med nye innovative løsninger.

- BIR i Bergen samarbeider med forskningsinstitusjoner og "oppstartere" for å utvikle nye måter å benytte matavfall som innsatsfaktor i larveoppdrett og oppdrett av mikroalger. Dette bidrar både til å gjøre noe fornuftig med avfallet og til å møte fiskefôrbransjens behov for bærekraftig, kortreist og sunt protein, forteller han.

Avfallsselskapet BIR samarbeider med Invertapro på Voss om larveoppdrett. Den gode hjelperen er melbillen, som legger larver som senere skal bli til fiskemat (foto: Jill Johannessen, KS Bedrift).

En ny bevissthetsgjøring

Klimastreikende barn og ungdom har blitt et vanlig innslag i nyhetsbildet over hele verden. Greta Thunbergs tale til stats- og regjeringssjefer på FNs klimatoppmøte i New York denne uken har gått verden over. Og hennes ord vil trolig gå inn i historiebøkene: - Hvordan våger dere?! Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme løfter, sa Thunberg.

- Presset fra ungdommen er en viktig bevissthetsgjøring om at vi er i ferd med å ødelegge fremtiden for våre barn. Deres engasjement er inspirerende både for meg personlig og som sjef for den største arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunalt eide bedrifter, sier Øivind.

- KS Bedrift har integrert bærekraft i sin strategi, og alle enhetene må rapportere på dette, legger han til.

Skolestreik for klima i Oslo 30. Aug. 2019: Klimastreikende barn og ungdommer er viktig for bevisstgjøringen om at vi er i ferd med å ødelegge fremtiden til våre barn (foto: Jill Johannessen, KS Bedrift).

Taktskifte i kampen mot klimaendringer

 FNs klimapanels nye spesialrapport om hav og is, som ble lagt frem tidligere denne uken, slår fast at klimaendringene går stadig raskere. Alvoret i situasjonen kommer klart frem.

- Rapporten tegner et dystert bilde. Men det handler også om å gripe muligheter, skape grønne jobber og redusere klimaavtrykket, sier Brevik.

Rapporten støtter opp under ungdommens krav om en mer ambisiøs klimapolitikk. KS Bedrift-sjefen skjønner godt de unges frustrasjon og sinne, og han mener det vil være farlig å undervurdere kraften i den klimamobiliseringen vi nå ser.

- Jeg tror at vi i kampen mot klimaendringene står foran et taktskifte som vil skape store politiske omveltninger fremover. De unge klimastreikerne er morgendagens ledere. Det er ikke lenger greit å bidra til negative klimaendringer, fremhever Brevik.

Brøler for klima, Oslo 30. august 2019. Det er ikke lenger greit å bidra til negative klimaendringer, nå er det handling som gjelder (foto: Jill Johannessen, KS Bedrift).

Virkemidler og handling

- Det er blitt ganske tydelig at vi ikke kan fortsette som før. Vi er forbi spørsmålet om klima er viktig eller ikke. Og vi har lagt bak oss spørsmålet om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt eller ei. Nå er det virkemidler og handling som gjelder, fortsetter KS Bedrift-sjefen.

- Bedrifter som integrerer bærekraft i sine strategier, og som tør gripe mulighetene, vil bli mer konkurransedyktige og klare seg best i den omstillingen som uansett vil komme, legger han til.

Skal regjeringen lykkes med det norske lavutslippssamfunnet, må bedrifter som ønsker å tilpasse seg få bedre rammebetingelser. Investorer vil også trekkes mot bærekraftige virksomheter.

- Sjelden har vel ”Don’t be a Nokia” vært mer aktuelt enn nå, avslutter Brevik.